Yrkessvenska

Målgruppen för yrkessvenska är arbetssökande med svaga kunskaper i svenska. Det är viktigt att den arbetssökande har en tydlig yrkesinriktning så det går att yrkesanpassa undervisningen i svenska.

Vad

Syftet med yrkessvenska är att arbetssökande ska förbättra sina kunskaper i den specifika svenska som behövs inom yrket där de tänker jobba.

För vem

Arbetssökande med svaga kunskaper i svenska som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Merparten av deltagarna kommer att tillhöra gruppen utomeuropeiskt födda.

Så här går det till

Yrkessvenska består av fyra delar:

Yrkessvenska A

Yrkessvenska A är en yrkesanpassad utbildning i svenska för arbetssökande som behöver förbereda sig för en arbetsmarknadsutbildning, praktik eller anställning. Undervisningen ska utveckla språkfärdigheter inom hörförståelse, läsförståelse, muntlig interaktion, muntlig framställning samt skriftlig framställning i deltagarens yrkesspråk. Utbildningens rikttid är antingen tre månader på heltid eller sex månader på deltid, 50 procent.

Fristående språk- och nivåbedömningstest

Språk- och nivåbedömningstestet består av en (1) utbildningsdag. Syftet med det fristående språk- och nivåbedömningstestet är att det kan användas inför beslut av yrkessvenska B om man inte har genomgått den längre utbildningen som avslutas med ett test. 

Testet kan också användas vid andra behov av att bedöma deltagares kunskaper i yrkessvenska, såsom till exempel innan arbetsmarknadsutbildningar. Observera att det inte är ett generellt ”svensktest” utan att testet ska vara yrkesinriktat.

Yrkessvenska B som pågår parallellt med arbetsmarknadsutbildning

Undervisningen sker företrädesvis där yrkesutbildningen genomförs. Syftet är att stödja arbetssökande med låga kunskaper i svenska när denne deltar i en arbetsmarknadsutbildning. Den arbetssökande kan få undervisning i yrkessvenska en dag per vecka, upp till åtta timmar per vecka.

Yrkessvenska B som pågår parallellt med arbetspraktik eller anställning

Undervisningen ska vara anpassad så att deltagaren lär sig att kommunicera, interagera och dokumentera på arbetsplatsen där praktiken eller anställningen är. Undervisningens omfattning är fyra timmar per vecka och är tänkt att ske på arbetsplatsen.