Shaqee xilliga magan-gelyo doonka

Xilliga aad tahay magan-gelyo doonka waad shaqayn kartaa, ama siyaabo kala duwan iyaad isugu diyaarin kartaa sidii aad u heli lahayd shaqo.

Miyaa la ii oggolyahay inaan shaqeeyo marka aan raadsanayo magan-gelyo?

Haa, waad shaqeyn kartaa adoo magan-galyo doon ah, laakiin waxaad u baahan tahay inaad haysatid kaadhka LMA, kaasoo ah cadeynta inaad tahay magan-galyo doon jooga Iswiidhan oo muujinaya in aanad u baahneyn oggolaansho shaqo. (LMA macneheedu waa Xeerka Qabashada Magan-galyo Doonka.) Waxaad waxbadan ka akhrin kartaa labada wabsaayd ee Wakaalada Socdaalka Iswiidhan (Migrationsverket) iyo Wakaalada Cashuurta Iswiidhan (Skatteverket).

In la shaqeeyo xilliga la yahay magan-gelyo doon oo ku qoran bogga internet-ka ee Hey'adda Socdaalka (migrationsverket.se)

Waxaa khasab ah inaad lambarka isku-dubaridka ee ku meel gaarka ah ka hesho Hey'adda Canshuuraha si aad u hesho mushahaaro oo u bixiso canshuurta gudaha Iswiidhan.

Macluumaadka ku saabsan lambarka isku-dubaridka ee ku meel gaarka waxaa laga helayaa bogga internet-ka ee Hey'adda Canshuuraha (skatteverket.se)

Adeegso Barta jobskills.se oo isku diyaari shaqo.su diyaari shaqo gudaha Iswiidhan dhinaca jobbskills.se

Waa Bar internet oo aad ku buux buuxin karto khibradahaagi shaqo ee hore iyo waxbarashada aad leedahay. Waxaanad ku qori karta afkaaga. Kadibana waxad la wadaagi karta macluumaadka shaqo-bixiyaasha oo iyagu ku arki doona maclumaadkaga Af Swidhish.

Akhriso faahfaahsan dheraad ah oo ku saabsan istcmaalka jobskils , muujinta waxad taqaano iyo sidaad shaqo u helayso.

Jobskills.arbetsformedlingen.se

Mushahaaro iyo canshuur

Haddii aad lacag ka hesho Hey'adda Socdaalka xilliga magan-gelyo doonka oo ka dib aad hesho shaqo waxaa khasab ah inaad arrintan u sheegto Hey'adda Socdaalka. Adigu isku mar ma heli kartid inaad shaqayso oo haddana taageero dhaqaale hesho.

Hel in waxbarashadaada iyo waayo-aragnimadaada laguu qiimeeyo

Haddii aad heli kartid shahaadooyinkaaga iyo dhibcahaaga, waa fikrad fiican inaad u dhiibtid iyaga inta lagu jiro qorsheynta wareysiga. Waxaad ikhtiyaar u haysataa in dhibcahaaga la turjumo. Waxaan kadib u qiimeynaa si gaar ah inaad u baahan tahay in dhukumentiyadaada la qiimeeyo.

Qiimeynta waxbarashada ajaanibta – Jaamacada iyo Golaha Waxbarashada Sare (Universitets- och högskolerådet, UHR)