کار کردن در دوره پناهجویی

در طول زمانی که شما یک پناهجو هستید می توانید کار کنید، یا می توانید از طریق روش های گوناگون خودتان را برای پیدا کردن یک شغل آماده کنید.

آیا می توانم وقتی که به دنبال پناهندگی هستم کار کنم؟

بله، شما می توانید در حالی که پناهجو هستید کار می کنید، ولی شما به یک گواهی نامه از اداره مهاجرت نیاز دارید که نشان می دهد که شما احتیاج به داشتن مجوز کار ندارید . شما می توانید بیشتر در مورد آنچه که صدق می کند در وب سایت های اداره مهاجرت و اداره مالیات بخوانید.

در مورد کار کردن در طول زمان پناهجویی در وب سایت اداره مهاجرت:

Om att arbeta under tiden som asylsökande på Migrationsverkets webbplats (migrationsverket.se)

شما باید یک شماره هماهنگی از اداره مالیات داشته باشید تا بتوانید در سوئد حقوق دریافت کنید و مالیات بپردازید . اطلاعات در مورد شماره هماهنگی در وب سایت اداره مالیات:

Information om samordningsnummer på Skatteverkets webbplats (skatteverket.se)

در وب سایت jobskills.se خود را برای کار در سوئد آماده کنید

jobskills.se یک ابزار دیجیتالی است که شما در آن کارهایی را که قبلا انجام داده اید و دانشی که دارید و تجربه های کاری خود را وارد می کنید . شما می توانید اطلاعات را به زبان خودتان وارد کنید. سپس می توانید انتخاب کنید که اطلاعات خود را با کارفرمایان مختلف به اشتراک بگذارید و سپس آنها را به سوئدی ترجمه کنید.

در مورد چگونگی استفاده از Jobskills برای نشان دادن آنچه که می توانید و یافتن یک شغل بیشتر بخوانید.

Jobskills.arbetsformedlingen.se

حقوق و مالیات

اگر در دوره پناهجویی از اداره مهاجرت پول دریافت کرده اید و پس از آن شغلی پیدا کردید، باید به اداره مهاجرت اطلاع دهید. شما نمیتوانید در یک زمان هم کار کنید و هم کمک مالی دریافت کنید.

تحصیلات و تجربه های خود را ارزیابی کنید

آیا در کشور دیگری غیر از سوئد، کار یا تحصیل کرده اید اما گواهی ندارید؟ در اینصورت شما می توانید برای مهارت های خود درخواست ارزیابی کنید و ببینید که آن ها چگونه با قوانین سوئد در تناسب است. به اینکار اعتبارسنجی گفته می شود.

مهارت های خود را مورد ارزیابی و تایید قرار دهید

کار کردن در سوئد

در مورد آنچه شما نیاز دارید که در نظر بگیرید و آنچه شما نیاز دارید که قادر به کار و یا داشتن شرکت یا یک کسب و کار خصوصی در سوئد مطالب بیشتری بخوانید.

کار کردن در سوئد (sweden.se)