Ka shaqee Iswiidhan

Oggolaanshaha sharciga in la shaqeeyo

Bilow inaad ogaato inaad u baahantahay oggolaanshaha sharciga shaqo.

Sinaanta iyo takoorida

Sinaanta gudaha Iswiidhan, ka dhowrsanaanta takoorid.

Xuquuqda iyo waajibaadka

Xuquuqda iyo waajibaadka goobtaada shaqada iyo dhanka shaqo-bixiyahaaga.

Mushahaaro iyo faa'iidooyin

Talooyinka sida aad u samayn karto wada-xaajoodka mushahaarada, faa'iidooyinka dhanka shaqo-bixiyaha.

Nidaamyada shaqo

Nidaamyo shaqo oo kala duwan, socodsiinta shirkad gaar kuu ah.

Nidaamka amaanka ee Iswiidhan

Amaan dhaqaale iyadoo aan loo eegin da'da iyo xaalada nololeed.