Ka shaqee Iswiidhan

Oggolaanshaha sharciga in la shaqeeyo

Bilow inaad ogaato inaad u baahantahay oggolaanshaha sharciga shaqo.

Sinaanta iyo takoorida

Sinaanta gudaha Iswiidhan, ka dhowrsanaanta takoorid.

Xuquuqda iyo waajibaadka

Xuquuqda iyo waajibaadka goobtaada shaqada iyo dhanka shaqo-bixiyahaaga.

Mushahaaro iyo faa'iidooyin

Talooyinka sida aad u samayn karto wada-xaajoodka mushahaarada, faa'iidooyinka dhanka shaqo-bixiyaha.

Nidaamyada shaqo

Nidaamyo shaqo oo kala duwan, socodsiinta shirkad gaar kuu ah.

Nidaamka amaanka ee Iswiidhan

Amaan dhaqaale iyadoo aan loo eegin da'da iyo xaalada nololeed.

Baro luqada Iswiidhishka

Akhriso Iswiidhishka loogu talogalay ajnabiga, sfi. Talo iyo farsamo in la barto Iswiidhishka.

Shaqee xilliga wakhtiga aad magan-gelyo doonka tahay

Dhanka Jobbskills waxaad shaqo-bixiyaha ku tusi kartaa waxaad taqaano kuna heli kartaa shaqo.