Ka shaqee Iswiidhan

Oggolaanshaha sharciga in la shaqeeyo

Bilow inaad ogaato inaad u baahantahay oggolaanshaha sharciga shaqo.

Sinaanta iyo takoorida

Sinaanta gudaha Iswiidhan, ka dhowrsanaanta takoorid.

Xuquuqda iyo waajibaadka

Xuquuqda iyo waajibaadka goobtaada shaqada iyo dhanka shaqo-bixiyahaaga.

Mushahaaro iyo faa'iidooyin

Talooyinka sida aad u samayn karto wada-xaajoodka mushahaarada, faa'iidooyinka dhanka shaqo-bixiyaha.

Nidaamyada shaqo

Iswiidhan waxaa ka jira laba qaab oo dadka loo shaqaalaysiiyo, shaqaalayn rasmi ah iyo shaqaalayn wakhtigeedu xaddidan yahay.

Nidaamka amaanka ee Iswiidhan

Amaan dhaqaale iyadoo aan loo eegin da'da iyo xaalada nololeed.