وقتی که نیاز به تایید درخواست مشاغل را دارید

این صفحه مربوط به آن دسته از افرادی است که از ما نامه دریافت کرده‌اند و در آن نامه از آنها خواسته شده است تا تایید کنند که برای مشاغل قید شده در گزارش فعالیت خود، درخواست داده‌اند. شما می‌توانید به دو روش این کار را انجام دهید، از طریق ارسال مدارک پشتیبان همراه با فرم پاسخی که دریافت کرده‌اید یا از طریق تکمیل و ارسال فرم موجود در پایین این صفحه.

چه مدارکی را باید ارسال کنید؟

در نامه‌ای که دریافت کرده‌اید، نوشته شده است که برای کدام مشاغل درخواست داده‌اید، ما اطلاعات را از گزارش فعالیت شما دریافت کرده‌ایم. مدارکی را ارائه دهید که ثابت می‌کنند برای آن شغل درخواست داده‌اید. برای مثال، می‌توانید مدارک زیر را ضمیمه کنید:

  • تقاضانامه شغل شما یا رزومه شما
  • سایر مدارک، برای مثال پاسخ کارفرما که نشان می‌دهد برای آن شغل درخواست داده‌اید، یا مدرکی که نشان می‌دهد کارفرما تقاضانامه شغل را از شما دریافت کرده است
  • یک عکس از صفحه که تایید می‌کند شما برای شغل درخواست داده‌اید.

اگر جواب ندهید چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر به موقع پاسخ ندهید، یا نتوانید ثابت کنید که برای کارها/مشاغلی که در گزارش فعالیت‌تان نوشته‌اید، درخواست داده‌اید، ممکن است یک اخطاریه دریافت کنید یا غرامت بابت یک یا چند روز خود را از دست بدهید.

شرایط هنگامی که از صندوق بیکاری کمک‌هزینه دریافت می‌کنید

شرایط دریافت پول جبرانی در برنامه

نحوه ارائه مدارک به شرح زیر است

شما فقط زمانی باید مدارک را ارائه دهید که یک نامه از ما دریافت کرده باشید و در آن آمده باشد که باید ثابت کنید برای مشاغل قید شده در گزارش فعالیت خود درخواست داده‌اید. دو روش مشابه برای ارائه مدارکتان وجود دارد – از طریق فرم موجود در این صفحه یا از طریق ارسال پستی آنها.

از طریق پست اگر داده‌های شخصی محافظت‌شده دارید

اگر داده‌های شخصی محافظت‌شده دارید، لطفاً از فرم موجود در این صفحه استفاده نکنید. بنابراین باید از طریق پست پاسخ بدهید. از فرم پاسخنامه‌ای که با این نامه دریافت کرده‌اید، استفاده کنید و آن را همراه با مدارک خود برای ما ارسال نمایید.

از طریق فرم اگر داده‌های شخصی حفاظت‌شده ندارید

اگر داده‌های شخصی حفاظت‌شده ندارید، می‌توانید برای ارائه مدارک به ما از فرم موجود در این صفحه استفاده کنید.

قبل از تکمیل فرم خود را آماده کنید

شما باید قبل از تکمیل فرم مدارکتان را جمع‌آوری و آماده کنید. سپس می‌توانید به سرعت فرم را تکمیل کنید، مدارک را ضمیمه کرده و پاسخ خود را ارسال کنید. به دلایل امنیتی، اگر به مدت 60 دقیقه در صفحه فعالیت نداشته باشید، فایل‌های ضمیمه شده به فرم پاک می‌شوند.

فرم تایید درخواست مشاغل

شما می‌توانید فایل‌هایی را که حجم آنها در کل حداکثر 12 MB است، ضمیمه کنید.

Observera!
Du ska bara använda formuläret om du har fått ett brev från oss om att du ska lämna in underlag för att visa att du har sökt de jobb som du har redovisat i din aktivitetsrapport.

(KON20XXXXXXXXX) Ange endast siffrorna. ÄrendeID hittar du högst upp på brevet du fått.
1110


Filformat som du kan bifoga: doc, jpg, pdf, png, zip, docx, txt, gif, ppt, pptx, jpeg. Du kan bifoga filer som totalt är på max 12 MB.
Vill du att vi lägger till dina uppgifter till ditt ärende? * (mandatory)
Vill du att vi lägger till dina uppgifter till ditt ärende?