Söker du arbete och är från Ukraina?

Har du flytt till Sverige på grund av Rysslands invasion av Ukraina? Här kan du läsa om hur du skriver in dig som arbetssökande och söker jobb i Sverige.

EU beslutade att aktivera massflyktsdirektivet i mars 2022. Med stöd av massflyktsdirektivet kan du som flytt från Ukraina få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige. Du ansöker om detta hos Migrationsverket (migationsverket.se). När du har ett tillfälligt uppehållstillstånd har du rätt att arbeta i Sverige.

Om du vill ha stöd i att söka arbete i Sverige kan du skriva in dig (registrera dig) hos Arbetsförmedlingen. Du har rätt till tolk i din kontakt med Arbetsförmedlingen.

Hur skriver jag in mig som arbetssökande?

film
/

2 minuter 40 sekunder

Om du vill ha stöd när du söker jobb i Sverige kan du skriva in dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

Vilka jobb finns att söka?

film
/

1 minut 34 sekunder

Det finns många företag i Sverige som söker nya medarbetare.

Skriv in dig

Du skriver in dig på Arbetsförmedlingen genom att besöka ett servicekontor (statenssc.se).

Du behöver ha med dig:

  • giltig legitimation, till exempel pass, och det uppehållstillståndskort eller bekräftelse på ansökan om förlängt uppehållstillstånd som du har fått av Migrationsverket.
  • ett samordningsnummer (skatteverket.se). Om du har ett samordningsnummer ta med det. Om du inte fått ett samordningsnummer kan du ansöka om det på servicekontoret. Ett samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är folkbokförda i Sverige.

Det är inte möjligt att skriva in sig här på vår webbplats då det kräver att du har ett svenskt personnummer och att du är folkbokförd i Sverige.

Planeringssamtal

När du har skrivit in dig erbjuds du ett planeringssamtal med en arbetsförmedlare (på engelska eller med tolk om det behövs).

På mötet går du och en arbetsförmedlare bland annat igenom:

  • dina kompetenser
  • vilka jobb du söker
  • vilket stöd du kan få av oss
  • hur du ska gå till väga för att nå dina mål.

Om du har tillgång till dina intyg och betyg, ha gärna dessa till hands på planeringssamtalet. Du har möjlighet att få dina betyg översatta.

Ytterligare stöd

Du kan få hjälp i ditt jobbsökande via våra digitala tjänster som till exempel

  • Platsbanken, Sveriges största jobbsajt med lediga jobb i hela Sverige (annonser på svenska)
  • Webbinarier, poddar och filmer på Play, med tips om hur du hittar ett jobb (på svenska och engelska)
  • Hitta yrken, få koll på vad som krävs för olika yrken (använd funktionen Google Translate för översättning)
  • Intresseguide, svara på frågor och få förslag på yrken som passar dig utifrån dina intressen (använd funktionen Google Translate för översättning)

Du har inte möjlighet att ta del av stöd som till exempel arbetsmarknadsutbildning, validering eller arbetspraktik. Du kan inte heller ta del av etableringsprogrammet, jobbgarantin för ungdomar eller jobb och utvecklingsgarantin. Anledningen är att vårt försäkringsskydd inte gäller för den som inte är folkbokförd i Sverige.

Det finns däremot möjlighet att få vissa former av anställningsstöd eftersom försäkringsskyddet då hanteras av arbetsgivaren.

För varje stöd finns vissa krav som måste vara uppfyllda. Vilka stöd som kan fungera för just dig kan du ta upp i dina samtal med en arbetsförmedlare.

Stöden är:

Etableringsjobb

Med etableringsjobb får du som har varit arbetslös länge eller tillhör en viss kategori av nyanlända möjlighet att få arbete. Du behöver själv hitta en arbetsgivare som vill anställa dig med etableringsjobb. Etableringsjobb innebär en tidsbegränsad anställning på heltid i max två år hos den arbetsgivare som anställer dig. Målet är att etableringsjobb ska leda till en tillsvidareanställning.

Introduktionsjobb
Ett introduktionsjobb är ett jobb hos en privat eller offentlig arbetsgivare, där du får en chans att komma in i arbetslivet. Den som anställer dig får samtidigt ett bidrag till din lön. Ett introduktionsjobb kan vara antingen en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning. Du kan också ha ett introduktionsjobb på deltid om du har permanent nedsatt arbetsförmåga.

Nystartsjobb
Med nystartsjobb får du som varit borta från arbetslivet en längre tid en chans att komma tillbaka igen. Den som anställer dig får samtidigt ett bidrag till din lön. Nystartsjobb kan vara antingen en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning på hel- eller deltid. För att arbetsgivare ska kunna anställa dig med hjälp av nystartsjobb måste du ha varit inskriven och registrerad som arbetslös i sex månader under en niomånadersperiod.

Lönebidrag
Om du har en funktionsnedsättning kan du få ett jobb som är anpassat efter dina förutsättningar. Lönebidrag är ett ekonomiskt bidrag till din arbetsgivare som en kompensation för att arbetsgivaren anpassar jobbet och arbetsplatsen efter dina förutsättningar. Du kan jobba både hos privata och offentliga arbetsgivare. Du kan vara tillsvidareanställd eller ha en tidsbegränsad anställning och du kan jobba antingen heltid eller deltid.

Kontakta oss för att få veta vilket stöd du kan få

Arbetsförmedlingens service

Allmänt om våra erbjudanden till arbetssökande (på bland annat svenska, engelska och ryska)

Hitta lediga jobb

Lediga jobb som arbetsgivare anmäler till Arbetsförmedlingen i Sverige finns i Platsbanken.

Sök jobb i Platsbanken (på svenska)