Söker du arbete och är från Ukraina?

Har du flytt till Sverige på grund av Rysslands invasion av Ukraina? Här finns information om vad som gäller om du söker arbete i Sverige. Vi uppdaterar sidan löpande.

Hur skriver jag in mig som arbetssökande?

film
/

2 minuter 40 sekunder

Om du vill ha stöd när du söker jobb i Sverige kan du skriva in dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

Vilka jobb finns att söka?

film
/

1 minut 34 sekunder

Det finns många företag i Sverige som söker nya medarbetare.

Har jag som är flykting från Ukraina rätt att arbeta i Sverige?

Ja, EU har beslutat att aktivera massflyktsdirektivet. Med stöd av massflyktsdirektivet kan du som flytt från Ukraina få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige. Du ansöker om detta hos Migrationsverket. När du har ett tillfälligt uppehållstillstånd har du rätt att arbeta i Sverige.

Om du vill ha stöd i att söka arbete i Sverige kan du skriva in dig (registrera dig) hos Arbetsförmedlingen.

Hur skriver jag in mig som arbetssökande?

Du skriver in dig på Arbetsförmedlingen genom att besöka ett servicekontor (Statens servicecenter).

Du behöver ha med dig:

  • giltig legitimation, exempelvis pass och det uppehållstillståndskort som du har fått av Migrationsverket
  • ett samordningsnummer (Skatteverket). Om du har ett samordningsnummer ta med det. Om du inte fått ett samordningsnummer kan du ansöka om det på servicekontoret. Ett samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är folkbokförda i Sverige.

För närvarande är det inte möjligt att skriva in sig digitalt då det kräver svenskt personnummer och att du är folkbokförd i Sverige. Arbetsförmedlingen undersöker om det är möjligt med digital inskrivning framöver.

Vad händer efter att jag blivit inskriven på Arbetsförmedlingen?

När du har skrivit in dig erbjuds du ett planeringssamtal med en arbetsförmedlare (på engelska eller med tolk om det behövs).

Vid planeringssamtalet kommer vi gemensamt fram till vilket stöd du behöver i ditt arbetssökande eller om du kan söka arbete på egen hand. Om du har tillgång till dina intyg och betyg, ha gärna dessa till hands på planeringssamtalet.

Vilka anställningsstöd kan jag få som inskriven på Arbetsförmedlingen?

Du som är från Ukraina och beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet samt är inskriven på Arbetsförmedlingen kan ta del av vissa anställningar med stöd. För varje stöd finns vissa krav som måste vara uppfyllda.

Stöden är:

Nystartsjobb
Med nystartsjobb får du som varit borta från arbetslivet en längre tid en chans att komma tillbaka igen. Den som anställer dig får samtidigt ett bidrag till din lön. Nystartsjobb kan vara antingen en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning på hel- eller deltid.

Yrkesintroduktionsanställning
Med en yrkesintroduktionsanställning får du lära dig ett yrke, samtidigt som du jobbar och får lön. Under tiden du jobbar får du hjälp av en handledare. Minst 15 procent av din arbetstid består av utbildning eller handledning. Den som anställer dig får samtidigt ett bidrag till din lön. En yrkesintroduktionsanställning kan antingen vara en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning. Du kan ha en yrkesintroduktionsanställning i minst 6 månader och upp till 12 månader.

Introduktionsjobb
Ett introduktionsjobb är ett jobb hos en privat eller offentlig arbetsgivare, där du får en chans att komma in i arbetslivet. Den som anställer dig får samtidigt ett bidrag till din lön. Ett introduktionsjobb kan vara antingen en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning. Du kan också ha ett introduktionsjobb på deltid om du har permanent nedsatt arbetsförmåga.

Lönebidrag
Om du har en funktionsnedsättning kan du få ett jobb som är anpassat efter dina förutsättningar. Lönebidrag är ett ekonomiskt bidrag till din arbetsgivare som en kompensation för att arbetsgivaren anpassar jobbet och arbetsplatsen efter dina förutsättningar. Du kan jobba både hos privata och offentliga arbetsgivare. Du kan vara tillsvidareanställd eller ha en tidsbegränsad anställning och du kan jobba antingen heltid eller deltid.

Kontakta oss för att få veta vilket stöd du kan få

Arbetsförmedlingens service

Information om inskrivning och våra erbjudanden till arbetssökande i Sverige (Information på bland annat svenska, engelska och ryska)

Hitta lediga jobb

Lediga jobb som arbetsgivare anmäler till Arbetsförmedlingen i Sverige finns i Platsbanken.

Sök jobb i Platsbanken (Information på svenska)