Söker du arbete och är från Ukraina?

Har du flytt till Sverige på grund av Rysslands invasion av Ukraina? Här kan du läsa om hur du skriver in dig som arbetssökande och vilket stöd vi kan ge dig.

EU beslutade att aktivera massflyktsdirektivet i mars 2022. Med stöd av massflyktsdirektivet kan du som flytt från Ukraina få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige. Du ansöker om detta hos Migrationsverket (migationsverket.se). När du har ett tillfälligt uppehållstillstånd har du rätt att arbeta i Sverige.

Beroende på hur länge du har varit i Sverige kan du ta del av olika typer av stöd från oss på Arbetsförmedlingen.

  • Du som har möjlighet att folkbokföra dig efter att EU har förlängt massflyktsdirektivet ytterligare ett år, har möjlighet att ta del av etableringsprogrammet hos oss på Arbetsförmedlingen. Även du som kommer att ha möjlighet att folkbokföra dig från den 1 november 2024 när en ny lag om folkbokföring träder i kraft, kommer att kunna ta del av etableringsprogrammet.
  • Du som har skydd av massflyktsdirektivet men inte har möjlighet att folkbokföra dig kan ta del av vissa former av anställningsstöd eftersom försäkringsskyddet då hanteras av arbetsgivaren.

Etableringsprogrammet består av individuella insatser och stöd, samtidigt som du aktivt söker jobb. Målet är att du så snabbt som möjligt ska lära dig svenska, hitta ett jobb och kunna försörja dig. När du deltar i etableringsprogrammet kan du ta del Arbetsförmedlingens hela serviceutbud och du får din ersättning från Arbetsförmedlingen. Du kan även ta del av våra anställningsstöd.

Etableringsprogrammet

Etableringsjobb

Med etableringsjobb får du som har varit arbetslös länge eller tillhör en viss kategori av nyanlända möjlighet att få arbete. Du behöver själv hitta en arbetsgivare som vill anställa dig med etableringsjobb. Etableringsjobb innebär en tidsbegränsad anställning på heltid i max två år hos den arbetsgivare som anställer dig. Målet är att etableringsjobb ska leda till en tillsvidareanställning.

Introduktionsjobb

Ett introduktionsjobb är ett jobb hos en privat eller offentlig arbetsgivare, där du får en chans att komma in i arbetslivet. Den som anställer dig får samtidigt ett bidrag till din lön. Ett introduktionsjobb kan vara antingen en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning. Du kan också ha ett introduktionsjobb på deltid om du har permanent nedsatt arbetsförmåga.

Nystartsjobb

Med nystartsjobb får du som varit borta från arbetslivet en längre tid en chans att komma tillbaka igen. Den som anställer dig får samtidigt ett bidrag till din lön. Nystartsjobb kan vara antingen en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning på hel- eller deltid. För att arbetsgivare ska kunna anställa dig med hjälp av nystartsjobb måste du ha varit inskriven och registrerad som arbetslös i sex månader under en niomånadersperiod.

Lönebidrag

Om du har en funktionsnedsättning kan du få ett jobb som är anpassat efter dina förutsättningar. Lönebidrag är ett ekonomiskt bidrag till din arbetsgivare som en kompensation för att arbetsgivaren anpassar jobbet och arbetsplatsen efter dina förutsättningar. Du kan jobba både hos privata och offentliga arbetsgivare. Du kan vara tillsvidareanställd eller ha en tidsbegränsad anställning och du kan jobba antingen heltid eller deltid.

Du har inte möjlighet att ta del av stöd som till exempel arbetsmarknadsutbildning, validering eller arbetspraktik. Du kan inte heller ta del av etableringsprogrammet, jobbgarantin för ungdomar eller jobb och utvecklingsgarantin. Anledningen är att vårt försäkringsskydd inte gäller för den som inte är folkbokförd i Sverige.

För varje stöd finns vissa krav som måste vara uppfyllda. Vilka stöd som kan fungera för just dig kan du ta upp i dina samtal med en arbetsförmedlare.

Hur skriver jag in mig som arbetssökande?

film
/

2 minuter 40 sekunder

Om du vill ha stöd när du söker jobb i Sverige kan du skriva in dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

Vilka jobb finns att söka?

film
/

1 minut 34 sekunder

Det finns många företag i Sverige som söker nya medarbetare.

Skriv in dig

Om du vill ha stöd i att söka arbete i Sverige kan du skriva in dig (registrera dig) hos Arbetsförmedlingen.

Om du redan har skrivit in dig en gång när du har haft uppehållstillstånd, behöver du inte skriva in dig igen när du blivit folkbokförd. Du behöver dock kontakta oss om du vill delta i etableringsprogrammet. Du har rätt till tolk i din kontakt med Arbetsförmedlingen.

Du skriver in dig på Arbetsförmedlingen genom att besöka ett servicekontor (statenssc.se).

Till servicekontoret behöver du ha med dig:

  • giltig legitimation, till exempel pass, och det uppehållstillståndskort eller bekräftelse på ansökan om förlängt uppehållstillstånd som du har fått av Migrationsverket.
  • ett samordningsnummer (skatteverket.se). Om du har ett samordningsnummer ta med det. Om du inte fått ett samordningsnummer kan du ansöka om det på servicekontoret. Ett samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är folkbokförda i Sverige.

Om du tillhör de fåtal personer som har skydd av massflyktsdirektivet och har fått folkbokföra dig på annan grund än ditt uppehållstillstånd, till exempel genom anknytning till en annan EU- eller EES-medborgare, kan du skriva in dig på vår webbplats med bank-id.

Planeringssamtal

När du har skrivit in dig erbjuds du ett planeringssamtal med en arbetsförmedlare (på engelska eller med tolk om det behövs).

På mötet går du och en arbetsförmedlare bland annat igenom:

  • dina kompetenser
  • vilka jobb du söker
  • vilket stöd du kan få av oss
  • hur du ska gå till väga för att nå dina mål.

Om du har tillgång till dina intyg och betyg, ha gärna dessa till hands på planeringssamtalet. Du har möjlighet att få dina betyg översatta.

Vilket stöd du kan få av Arbetsförmedlingen beror till stor del på om du är folkbokförd. Se ovan vilket stöd du kan ha tillgång till.

Hitta lediga jobb

Lediga jobb som arbetsgivare anmäler till Arbetsförmedlingen i Sverige finns i Platsbanken.

Sök jobb i Platsbanken (på svenska)