När du söker jobb inom sjöfartsbranschen

Sjöfartsbranschen vänder sig ofta till vår branscharbetsförmedling för att få hjälp att tillsätta lediga jobb. När du söker jobb inom sjöfart kan du få stöd av arbetsförmedlare som är experter på branschen.

Vår branscharbetsförmedling för sjöfartsyrken vänder sig i första hand till dig som är aktiv sjöman i svenska handelsflottan. Vi har kontor på tre orter: Göteborg, Stockholm och Helsingborg.

Här finns samlad information om sjöfartsbranschen och kontaktuppgifter.

Söka jobb inom sjöfart

Vi arbetar i första hand med den svenska rederinäringen. Eftersom sjöfarten är global kommer vi även i kontakt med andra länders fartyg genom de olika internationella registren.

Ofta är det snabba ryck som gäller när vi förmedlar arbeten. Befälhavaren kan ringa från sin båt ute till sjöss och begära att få till exempel en matros för påmönstring redan samma eftermiddag. Detta ställer stora krav både på lämpliga arbetssökande och att vi kan få tag på dig omgående.

Skriv in dig

När du söker jobb och ska skriva in dig som arbetssökande för sjöfartsjobb måste du börja med att skriva in dig på vår webbplats. För att bli inskriven på branscharbetsförmedlingen för sjöfartsyrken måste du visa upp såväl behörighet som aktuell och relevant arbetslivserfarenhet. På vår webbplats bokar du också ett planeringssamtal. Därefter tar du kontakt med oss via telefon.

Skriv in dig

Så får du jobb inom sjöfart

Det lättaste sättet att få ett jobb till sjöss är genom utbildning. De flesta arbetsgivarna ställer också krav på syn och hörsel. Det krävs också att du är flexibel eftersom arbetstiderna beror på fartygstyp, fartområde, dina arbetsuppgifter och avtal.

Transportstyrelsens krav

Transportstyrelsen ställer krav på behörigheter för de i besättningen som ingår i säkerhetsbesättningen. (I princip samtliga i driftbesättningen). Här finner du dels information om behörigheter och krav samt de regler som gäller i Sverige för svenska och utländska fartyg i svenska farvatten.

Transportstyrelsen.se

  • Fartygsbefäl
  • Maskinbefäl
  • Däckspersonal
  • Maskinpersonal
  • Intendenturpersonal

Mer om olika yrken ombord

Svensk Sjöfart (sweship.se)

Sjöfartens Utbildningsinstitut (SUI) (sjofart.org)

Satsa på sjöfart (satsapasjofart.se) (filmer)

Sjöfartsnäringen kan delas in i följande kategorier:

Handelsflottan

Handelsfartyg indelas i ett antal huvudgrupper, beroende på vilken last de är konstruerade för. Till exempel delas tankfartyg in i gas-, kemikalie-, produkt- och råoljetankfartyg. Övriga fartyg kan indelas i bulkfartyg, containerfartyg, roro- eller lolofartyg samt biltransportfartyg.

Färjesjöfart

Allt från små vägfärjor till stora passagerarfartyg med bildäck räknas som färjor. Gemensamt för dem är att de utför någon form av kombinerad transport av människor och fordon.

Sverige har färjeförbindelser till sina grannländer från hamnar längs nästan hela kusten, från Skellefteå till Strömstad. Exempel på sådana linjer är Stena Line, Silja Line, Viking Line, Nordö-Link, TT-Line, Scandlines, Destination Gotland och Eckerö Linjen.

Skärgårdstrafik

Skärgårdstrafik är en omfattande verksamhet i stora delar av Sverige. Många besöker skärgården på sommaren.

Kryssningstrafik

Kryssningsbranschen växer. Hela världen som arbetsfält och kombinationen av inkomst och kryssning är lockande för många. Innan du skriver på ett anställningskontrakt inom kryssningsbranschen är det viktigt att du tar reda på fakta. De flesta webbplatser som beskriver kryssningsbranschen är väldigt positiva, men verkligheten kan vara annorlunda.

De flesta arbetsuppgifterna på ett kryssningsfartyg går att likna vid de som finns på ett större hotell. Arbetstiderna är vanligtvis åtta till tolv timmar per dag, sju dagar i veckan. Det är också vanligt att anställningskontraktet gäller i minst fyra till sex månader.

Mer information om kryssningsbranschen

Offshore

Utvinning av olja och gas till havs har lagt grunden för en betydande marknad för sjöfarten. Offshoreverksamheten i Nordsjön genererar sammanlagt omkring 50 000 direkta arbetstillfällen som i sin tur skapar en omfattande sysselsättning i kringverksamheter och landbaserad industri.

Om du blir arbetslös i ett annat EU- eller EES-land men bor i Sverige måste du skriva in dig på Arbetsförmedlingen för att ha möjlighet att ansöka om ersättning från svensk a-kassa. Om du inte är med i den svenska a-kassan måste du ansöka om inträde så fort du har blivit arbetslös. Det beror på att arbetslöshetsförsäkringen i de flesta EU/EES-länder och Schweiz slutar att gälla för den som har blivit arbetslös. Den svenska a-kassan utreder och avgör om du uppfyller kriterierna för att få arbetslöshetsersättning.

Inträde i a-kassan beviljas tidigast från och med den första i den månad som ansökan kommer in till den a-kassa du väljer. Om du till exempel är anställd i Norge till och med den 15 juni är det därför viktigt att a-kassan har din ansökan om inträde innan juni månad är slut. Annars riskerar du glapp i ditt medlemskap, vilket påverkar nivån på eventuell arbetslöshetsersättning.

Om du har arbetat i annat EU/EES-land eller Schweiz ska arbetslöshetskassan utreda om du uppfyller kriterierna för att ses som gränsarbetare, oäkta gränsarbetare (även kallad sällanhemvändare) eller om du kan beviljas ersättning med stöd av 5-årsregeln i Nordiska konventionen. Om du inte uppfyller de kriterierna måste du arbeta i Sverige efter arbetet i utlandet för att det utländska arbetet ska kunna ligga till grund för eventuell arbetslöshetsersättning.

Innan du börjar jobba hos en utländsk arbetsgivare behöver veta vilket skydd du har. Kontakta alltid Försäkringskassan och Skatteverket och eventuellt din a-kassa om du funderar på att jobba utomlands.

Skatteverket når du på telefon 0771-567 567. Fråga efter sjögruppen.

Försäkringskassan når du på telefon 0771-524 524. Fråga efter sjöfartskontoret.

Här finns ett antal webbplatser som du kanske kan ha hjälp av när du söker jobb inom sjöfart. Vi listar inte alla företag som jobbar med eller har en webbplats som rör sjöfart.

På Eures platsbank kan du också hitta sjöjobb via europeiska arbetsförmedlingar.­­­­

Eures platsbank (europa.eu)

Externa jobblänkar

Martins marine page (dieselduck.info)

Transport & Offshore Services (tos.nl)

Norska sjöjobb (nav.no)

Hapag-Lloyd.com

Klubbmaritim.com

OSM Thome (osmthome.com)

Rederier

Eckerölinjen (rederiabeckero.ax)

Finnlines.com

Godby Shipping AB (godbyshipping.fi)

Komandobryggan.se

Lillgaard Rederi AB (lillgard.aland.fi)

Scandlines AB (scandlines.se)

Tallink Silja Line (tallink.com)

TT-Line (ttline.com)

Viking Line (vikingline.se)

Miramar Ship Index (miramarshipindex.nz)

Kryssningslänkar

All Cruise Ship Jobs (allcruisejobs.com)

CLIA Cruise lines International Association (cruising.org)

International Services - Recruiting Agency (internacionalservices.fr)

Utbildningar inom sjöfart

Rönnowska skolan i Helsingborg (ronnowskaskolan.helsingborg.se)

Sjöfartshögskolan skolan i Kalmar (lnu.se)

Marina läroverket i Danderyd (marinalaroverket.se)

Seably.com

Sjömansskolan i Stockholm (sjomansskolan.se)

Sjöfartens Utbildningsinstitut, SUI (sjofart.org)

Soulmarine.se

Transportföretagen (transportforetagen.se)

Lindholmens tekniska gymnasium (gymnasium.se)

Fackförbund och intresseorganisationer

Sjöfartsverket (sjofartsverket.se)

Transportstyrelsen.se

Sjöbefälsföreningen (sjobefalsforeningen.se)

Svensk sjöfart (sweship.se)

Seko-sjöfolk (sjofolk.se)

Övriga länkar

International Maritime Organization (IMO.org)

Paris Mou on port state control (parismou.org)

Sjöfartstidningen (sjofartstidningen.se)

Kontakta branscharbetsförmedlingen sjöfart

Besöksadress
Stockholm: Arenavägen 57, Globen
Helsingborg: Södergatan 39
Göteborg: Första Långgatan 7

Telefon
0771-370 345
måndag-fredag klockan 9-12, 13-15

Öppettider
Endast för bokade besök

E-post
Mejla oss