Branscher där vi erbjuder expertkunskap

Vi har extra råd att ge när du söker jobb inom kultur och media samt sjöfart då arbetsmarknaden inom dessa branscher kan vara lite speciell. Som stöd finns arbetsförmedlare som är specifikt inriktade på dessa branscher.

Kultur och media

Råd när du söker jobb inom kultur- och mediabranschen.

Sjöfart

Råd när du söker jobb inom sjöfartsbranschen.