Yrkessvenska hjälper dig att förstå branschens språk

Publicerad: 2023-05-16

Behöver du förbättra dina språkkunskaper i svenska för att kunna gå en arbetsmarknadsutbildning eller arbeta. Då kan du få gå yrkessvenska för att lära dig viktiga ord inom ett visst yrkesområde.

En lärare pratar med två elever vid deras skolbänk.

Yrkessvenska A är den förberedande utbildning som du kan få gå inför en arbetsmarknadsutbildning, praktik eller anställning. På den får du möjlighet att utveckla dina språkfärdigheter, både muntligt och skriftligt, inom ett yrkesområde. Du får bland annat lära dig fackord, det vill säga de ord som finns i en viss bransch.

När du har börjat en arbetsmarknadsutbildning kan du få gå yrkessvenska B. Då får du stöd i att förstå det man gått igenom på utbildningen, ofta med enklare ord.

Först heltid sen deltid

Det finns möjlighet att delta i yrkessvenska på heltid eller deltid. På vissa orter kan utbildningen ske helt eller delvis på distans. Det är vanligt att du först har utbildning i yrkessvenska på heltid och när du sedan börjar på en arbetsmarknadsutbildning eller på en praktik kan få undervisning på deltid.

Individuellt mål

Varje deltagare som deltar i yrkessvenska har en individuell målsättning för att stödet ska vara till så stor nytta som möjligt.

– Yrkessvenska har ett tydligt fokus på att deltagaren får individuellt anpassad språkundervisning inom sitt yrkesområde för att kunna ta del av och fullfölja en arbetsmarknadsutbildning alternativt få eller bibehålla en praktik eller anställning, säger Rasha Chidiac Mokhalati, som är nationellt tjänsteansvarig för yrkessvenska.

Ersättning

När du deltar i yrkessvenska A kan du ansöka om ersättning hos Försäkringskassan. Under yrkessvenska B avgörs ersättning och villkor av vilken arbetsmarknadsutbildningen du deltar i eller av arbetsplatsen där du praktiserar eller är anställd.