Buresboahtin Bargogaskkusteapmái

Oahpastit bargoaddi bargoohccin lea min deháleamos doaibma. Leat doppe gos leat dárbbut, miehtá riikka. Visot min bálvalusat leat nuvttá. Dás logat vuogas dieđuid min bálvalusaid birra dallego leat bargoohccin.

Oza barggu Bargobáŋkkus (fierpmádagas)

Bargobáŋkkus gávnnat bargguid, máŋggaid sierra surggiin. Čális makkár barggu ozat ja gos Ruoŧas siđat bargat. Lasit máhtuidat ja vásihemiid de veardiduvvot rabas bargguiguin mat dutnje sohpet.

Bargobáŋku

Dieđit iežat bargoohccin

Go šattat bargguheapme de galggat vuosttas bargguhis beaivvi iežat čálihit min vuogádahkii. De sáhtát ohcat bargguhis kássa (a-kássa) ja min veahkehit du gávdnat barggu. Álkimusat lea dutnje čálihit e-legitimašuvnnain min vebbabáikkis. Seammásgo čálihat iežat bargguheapmin de maid soabahit áiggi vuosttas oktasašdeaivvadeapmái.

Go šattat bargguheapme

Raportere viggamušaidat

Go leat bargguhis dilis de fertet juohke mánu raporteret makkár bargguid leat ohcan ja makkár viggamušaid leat čađahan oažžut barggu. Dat lea dehálaš vai oaččut vuogas láidema rahčamušas ođđa bargui dahje ohppui, ja maid danin vai oaččut buhtadusa masa dus lea njuolggus. Álkimusat dieđihat viggamušaidat vebbabáikki bokte.

Raportere viggamušaidat

Ruđalaš buhtadus go leat bargguheapme

Go leat bargguheapme de dus sáhttá leat riekti a-kássas. Man olu máksu ruhtan ja man guhká buhtadus máksu lea čadnon du dilálašvuhtii

Buhtadus a-kássas

Goaktat min

0771-416 416

Rabasáiggit: mánnodagas bearjadahkii: 8–16

Oktavuohta minguin sáhttá maid leat ovttas dulkkain, ja/dahje diŋgojuvvon áiggis ja báikkis.

Eanet oktavuođavuogit

Du rievttit

Loga rivttiidat birra ja maid sáhtát mis gáibidit.

Riektát geavahit našuvnnalaš unnitlogugiela