Tervetuloa Työvälityksheen

Ette yhistää työnantajia työhakioitten kansa oon meän tärkein tehtävä. Met olema sielä missä tarpheet oon, koko maassa. Kaikki meän palvelut oon ilhmaisia. Täälä oon ylheinen informasuuni meän palveluista ko sie tulet työttömäksi.

Hae töitä Paikkapankista

Paikkapankissa oon vapatöitä monessa eri toimialala. Kirjota mitä töitä sie halvaat tehhä ja missä Ruottissa sie haet töitä. Lissää sinun kompetensiä ja kokemuksia sulla oon niin sinua sovitethaan yhtheen leetitöitten kansa jokka sopivat justhiins sinun prufihliin.

Paikkapankki (ruottiksi)

Kirjota sinut työhakiaksi

Ko sie tulet työttömäksi sie piät kirjottaa ittesti sisäle meile sinun ensimäisenä työttömännä päivänä. Silloin sie saatat hakea työttömyyskassaa ja met autama sinua löythään uutta työtä. Sie kirjotat helppoimiin sisäle meän webbipaikale, e-lekitimasuunin kansa. Siinä yhtheyessä ko sie kirjotat ittesti sisäle sie varraat kansa ensimäisen kokkouksen meän kansa.

Ko sie tulet työttömäksi (ruottiksi)

Ilmota sinun aktiviteetit

Ko sie olet työtön sie piät joka kuukausi ilmottaa mitä töitä sie olet hakenu ja mitä muita aktiviteettiä sie olet tehny ette saaja uuen työn. Se oon tärkeätä ette sie saat oikean tuen tielä työhöön elikkä koulutuksheen, ja ette sie saat sen korvauksen jonka sulla oon oikeus saaja. Se oon helppoin ilmottaa sinun aktiviteetit meän webbipaikala.

Ilmota sinun aktiviteetit (ruottiksi)

Rahalinen korvaus ko sie olet työtön

Ko sie olet työtön sulla saattaa olla oikeus rahhaa työttömyyskassasta. Kunka paljon rahhaa sie saat ja kunka pitkhään korvausta meksethaan ulos riippuu siittä missä tilantheessa sie olet.

Korvaus työttömyyskassasta (ruottiksi)

Ota yhtheyttä meän kansa

0771-416 416

Aukioloaijat: maanantai–perjantai: 8–16

Kontakti meän kansa saattaa joissaki taphauksissa tapahtua tulkin kautta, ja/elikkä etukätheisesti varattuna aikana ja paikassa.

Useampia kontaktiteitä (ruottiksi)

Sinun oikeukset

Lue mitä oikeuksia sulla oon ja mitä sie saatat meiltä vaatia.

Sinun oikeus ette käyttää kansalisia minuriteettikieliä