Šukar aljan ko Bučako zavod (Arbetsförmedlingen)

Te povezina okolje kova dela buti hem okolje kova rodela buti tani amari najvažnijo buti. Amen hijam othe kuri isi potreba ki celo phuv. Akate isi disave informacije ando amare usluge ked ačhoveja bizo buti.

Rode buti ko amaro portali (Platsbanken)

Ko amaro portali isi slobodna bučake thana ando but industrije. Pisin savi buti rodeja hem kuri ki Švedska rodeja buti. Čhiv andre hem te kompetencije, veštine, iskustvo kova isi tut hem automatski ka ove čhivdo ko slobodna bučake thana kola pasujinena teklje profileja.

Platsbanken (Amaro portali)

Upisin tut sar bibučako

Keda ačhoveja bizo buti, valjani te upisine tut koro amende ko jekhto bibučako dive. Palo odova šaj te rode a-kassa a amen ka pomožinače te arakhe nevi buti. Naj loko način sar te registrine tut tano ked isi tu e-legitimacija. Ked prijavineja tu, zakazin hem o jekhto sastanak amencar.

Keda ačhoveja bizo buti

Raportirin teklje aktivitetija

Keda hijan bizo buti, mora svako masek te raportirine kola buča rodijan hem kola aver aktivitetija čerdžan te šaj te dobine buti. Akava tano važno te šaj te dobine pomoć ko drumo dži ki buti ja edukacija, ama hem te šaj te dobine finansijsko naknada ki koja isi tut pravo. Najloko tano te raportujine te aktivitetija ki amari internet stranica.

Raportirin teklje aktivitetija

Ekonomsko pomožibe ked hijan bibučako

Ked hijan bibučako šaj te ovel tut pravo te dobine tharja kotar a-kassa. Kobor ka dobine hem kobor vakti zavisini ki koja situacija baš tu hijan.

Ekonomsko pomožibe kotar a-kassa

Kontaktirin amen

0771-416 416

Pravdo: pondaniko-paraštuj: 8-16

O kontakt amencar podijekhvar ovela prekalo tumači hem/ja ko disavo aver than hem vakti.

Pobuter načinja te kontaktirine amen

Teklje prava

Čitin kola prava tu isi tut hem kola zahtevija šaj te čhive amendže.

Toklo pravo te koristine i nacionalno manjinengi čhib