ברוך־הבאָ אין דער אַרבעט־אַגענטור

דינסטן װען דו װערסט אַרבעסלאָז.באַדערפֿעניש, איבערן גאַנצן לאַנד. אַלע אונדזערע צו פֿאַרבינדן אַרבעט־געבערס מיט אַרבעט־זוכערס איז אונדזער װיכטיקסטע אויפֿגאַבע. מיר זענען דאָ װוּ עס איז דאָ אַ דינסטן זענען בחינם. דאָ איז אַלגעמײנע אינפֿאָרמאַציע װעגן אונדזערע 

זוך אַן אַרבעט אין "פּלאַצבאַנקען"

פּראָפֿיל.אין שװעדן דו װילסט אַרבעטן. לײג צו דײַנע קענטענישן און איבערלעבונגען, װעט מען דיראין "פּלאַצבאַנקען" זענען דאָ שטעלעס צו זוכן אין פֿאַרשײדענע בראַנזשעס. שרײַב אַרײַן דײַנע געװוּנטשענע שטעלעס און װוּ צופּאַסן צו אַ שטעלע לויט דײַן 

פּלאַצבאַנקען

רעגיסטרירן זיך װי אַן אַרבעט־זוכער

מיט אַן דיגיטאַלישער לעגיטימאַציע. װען דו רעגיסטרירט זיך בײַ אונדז בוכן מיר אויך אַן ערשטע װען דו װערסט אַרבעטסלאָז זאָלסטו זיך תּיכּף רעגיסטרירן בײַ דער אַרבעט־אַגענטור. נאָך דעם קענסטו אַפּליקירן אויף זיצונג.עקאָנאָמישער שטיצע און מיר װעלן דיר העלפֿן געפֿינען אַ שטעלע. ס'איז גרינג זיך צו רעגיסטרירן אויף אונדזער װעבזײַטל, 

װען דו װערסט אַרבעטסלאָז

רעפּאָרטירט דײַנע אַקטיװיטעטן

װען דו ביסט אַרבעטסלאָז מוזסטו, אין משך פֿון יעדן חודש, רעפּאָרטירן װעלכע אַרבעטן דו האָסט געזוכט און װעלכע אַנדערע אַקטיװיטעטן דו האָסט דורכגעפֿירט כּדי צו געפֿינען אַ שטעלע. עס איז װיכטיק כּדי מע זאָל דיר קענען שטיצן אויף אַ גוטן אופֿן אויפֿן װעג צו אַ שטעלע אָדער אַן אויסבילדונג, און כּדי מע זאָל דיר צאָלן די עקאָנאָמישע שטיצע. עס איז גרינג צו רעפּאָרטירן דײַנע אַקטיװיטעטן אויף אונדזער װעבזײַטל.

באריכט אייערע אקטיוויטעטן (אין שוועדיש)

פינאציעלע קאמפענסאציע ווען איר זענט ארבעטסלאז

ווען איר זענט ארבעטסלאז, קענט איר זיין בארעכטיגט פאר אנעמפלוימענט קאמפענסאציע. דער מאס און לענג פון צייט פונעם קאמפענסאציע ווענדט זיך אויף אייער צושטאנד.

רעפּאָרטירן דײַַנע אַקטיװיטעטן

שטעלן זיך אין פֿאַרבינדונג מיט אונדז

416416 -0771

אָפֿן: מאָנטיק ביז פֿרײַטיק 16-8 אַ זײגער.

מע קען זיך צומאָל שטעלן אין פֿאַרבינדונג מיט אונדז מיט דער הילף פֿון אַן איבערזעצער, און אויף אַ פֿאַרויסגעבוכטער צײַט און פּלאַץ.

אַנדערע קאָנטאַקט־אופֿנים

אייערע רעכטן

ליינט וועגן די רעכטן וואס איר האט און וואס איר זענט בארעכטיגט צו ערווארטן פון אונז.

אייער רעכט צו נוצן א נאציאנאלע מינאריטעט שפראך