ተወሳኺ-ደገፍ

ደገፍ ካብ A-Ö

ትምህርቲ ዕዳጋ-ስራሕ፡ ስራሕ ሓድሽ ጅመራ፡ ደገፍን ምግጣም ስራሕን፡ ልምምድ

ክፍሊትን ቡኲሪትን

ኣብ ሓደ መደብ ወይ ፕሮግራም ምስ ትሳተፍ ክፍሊት ይወሃበካ።ከመይ ገይርካ ከም ተመልክትን ጠለባትን ብኲሪትን።

ኣብቲ ትሓመሉ ጊዜ

እንተ ደኣ ሓሚምካ፡ ብኸምዚ ዚስዕብ ኣገባብ ጌርካ ብኵራትካ ተመልክት።

ምግደራ

ናውቲ ሓገዝ፡ ቍጠባዊ ሓገዝ፡ ውልቃዊ ደገፍ።

ንወጻእታት ጕዕዞ ዚወሃብ ካሕሳ

ቃለ-መጠይቕ ናይ ስራሕ ኣብ ትገብረሉ እዋን ወይ ኣብ ናይ ቤ/ጽ ዕዮ መደብ(ፕሮግራም) ምስ ትሳተፍ ዝወሃብ ናይ መጓዓዝያ ወጻኢ ክፍሊት

ደገፍ ምምላስ ናብ ስራሕ።

ካብ ናይ ጥዕና ዉሕስነት (sjukförsäkringen) ገንዘብ እንድሕሪ ዝመጽካ ኾይኑ ወይ ዝመጸካ እንተ ነይሩ ስራሕ ድለ