Introduktion till arbete

Du kan få stöd genom arbetsförberedande insatser om du ännu inte är redo att söka arbete eller gå en utbildning.

Vad

Om du har varit borta från arbetsmarknaden länge och är osäker på din förmåga att arbeta kan du få stöd genom arbetsförberedande insatser. Målet är att du ska börja arbetspröva samtidigt som du har tillgång till stöd och uppföljning.

I den första delen av Introduktion till arbete får du möjlighet att kartlägga dina resurser och få stöd i att hitta lämpliga yrkesområden och successivt öka din arbetsförmåga. Efter kartläggningen kan du antingen fortsätta med vägledande och förberedande insatser eller börja arbetspröva. Under hela insatsen deltar du i aktiviteter, lär dig mer om hälsa och kan få stöd i att hitta struktur och rutiner för att kombinera det dagliga livet med ett arbete.

För vem

Stödet är till för dig som har varit borta från arbetsmarknaden under en längre tid och som är osäker på din förmåga och vilken typ av arbete som kan passa för dig.

Så här fungerar det

  • Först ska vi ha fattat beslut om att du har behov av arbetsförberedande insatser.
  • Inför starten gör vi en planering tillsammans med den leverantör som tillhandahåller insatsen. Leverantören kartlägger dina behov och vilket stöd som passar dig.
  • Tiden i insatsen anpassas efter dina förutsättningar.

Under insatsen kommer vi löpande att ha samtal där vi följer upp din utveckling och hur du tycker att aktiviteterna fungerar.

Ersättning och villkor

När du tar del av detta stöd deltar du i ett program och du kan ansöka om ersättning hos Försäkringskassan. Här berättar vi hur du ansöker om ersättning och vad som gäller när du är inskriven på Arbetsförmedlingen och deltar i ett av våra program.

När du deltar i ett program

Så här tar du nästa steg

Kontakta oss

Förbered dig så att du kan motivera varför stödet kan öka dina möjligheter till jobb.

Bedömning

Tillsammans kartlägger vi din situation. En arbetsförmedlare bedömer om stödet är ett bra sätt att öka dina möjligheter till jobb.

Beslut

Vilket stöd vi kan erbjuda dig beror på hur just din situation ser ut. Vem som har rätt till ett stöd regleras ytterst av regeringen.

Hitta fler stöd inom