ትግርኛ

ገጻተይ (Mina sidor)

እቶም ናተይ ገጻት (Mina sidor) ዝብል፡ ነጸብራቕ እቲ ዝገበርኩሞ ድልያ ስራሕ እዩ ዘርእየኩም

ስራሕ-ኣልቦኛ – ሕጂ እንታይ ክገብር ኣለኒ?

ተመዝገብ፡ካሳ ስራሕ-ኣልቦ(ኦካሳ)፡ንጥፈታዊ ጸብጻብ።ነዚ ክትፈልጦ ኣለካ።

ተወሳኺ-ደገፍ

ቤ/ጽ ዕዮ ዘዳልዎ ሞያዊ ትምህርቲ፡ልምምድ(ፕራክቲክ)፡ዝሕግዙኻ ንዋታት - ካብ A ክሳብ Ö።

ኣብ ሽወደን ምስራሕ

መሰላት፡ ግቡኣት፡ ደሞዝን ሓለፋታትን

ኣጠቓቕማ ናይዚ መካነ-መርበብ

ብኮድ ምእታው፡ ዲጂታዊ ኣገልግሎት ምጥቃም፡ ኤ-ለጊቲማሹን።

ብቕዓታት ሞያኹም ገምግሙ

ብቕዓታት ሞያኹም ንምልላይ ዝሕግዝ፡