ትግርኛ

ስራሕ ተናዲ ንዘሎኻ ትሕዝቶ እቲ ብትግርኛ ኣትርጕምናዮ ዘለና ኣብዚ ትረኽቦ

ስራሕ-ኣልቦኛ – ሕጂ እንታይ ክገብር ኣለኒ?

ተመዝገብ፡ካሳ ስራሕ-ኣልቦ(ኦካሳ)፡ንጥፈታዊ ጸብጻብ።ነዚ ክትፈልጦ ኣለካ።

ተወሳኺ-ደገፍ

ቤ/ጽ ዕዮ ዘዳልዎ ሞያዊ ትምህርቲ፡ልምምድ(ፕራክቲክ)፡ዝሕግዙኻ ንዋታት - ካብ A ክሳብ Ö።

ኣብ ሽወደን ምስራሕ

መሰላት፡ ግቡኣት፡ ደሞዝን ሓለፋታትን

ገጻተይ (Mina sidor)

እቶም ናተይ ገጻት (Mina sidor) ዝብል፡ ነጸብራቕ እቲ ዝገበርኩሞ ድልያ ስራሕ እዩ ዘርእየኩም

ኤ-ለጊቲማሹን (E-legitimation)፡ ባንክ-ኢደ (bank-id)

ኤ-ለጊቲማሹን ምውጻእ፡ ልሙዳት ጸገማት።

መገልገሊ ስምን ኮድን ተጠቒምካ ምእታው

መገልገሊ ስምን ኮድን ተጠቒምካ ኣብ ምእታው ዘጋጥሙ ልሙዳት ጸገማት።