ትግርኛ

ስራሕ ተናዲ ንዘሎኻ ትሕዝቶ እቲ ብትግርኛ ኣትርጕምናዮ ዘለና ኣብዚ ትረኽቦ

ስራሕ-ኣልቦኛ – ሕጂ እንታይ ክገብር ኣለኒ?

ተመዝገብ፡ካሳ ስራሕ-ኣልቦ(ኦካሳ)፡ንጥፈታዊ ጸብጻብ።ነዚ ክትፈልጦ ኣለካ።

ተወሳኺ-ደገፍ

ደገፍ ካብ A-Ö፣ ደገፍ ንጉድኣት ኣካል፣ ኣብ መደብ እንትሳተፉ፣ ናይ ሕሙም ፍቓድ።

ኣብ ሽወደን ምስራሕ

መሰላት፡ ግቡኣት፡ ደሞዝን ሓለፋታትን

ገጻተይ (Mina sidor)

እቶም ናተይ ገጻት (Mina sidor) ዝብል፡ ነጸብራቕ እቲ ዝገበርኩሞ ድልያ ስራሕ እዩ ዘርእየኩም

ቢሮታትና

ናይ ኤጀንሲ መራኸቢ ስራሕ (Arbetsförmedlingen) ግልጋሎታት ክረኽብሎም ዝኽእሉ ቦታታት።

ምግምጋምን ቀንዲ ኲነታት ሰብ ምእንፋትን(ፕሮፋይሊንግ)

ኣብ ስታቲስቲክ ዝተሞርከሰ ገምጋም ምግባር ንደላዪ-ስራሕ ቅኑዕ ደገፍ ኣብ ምሃብ ይሕግዘና።