Bedöm dina yrkeskompetenser

Gör en egen snabb bedömning av dina yrkeskompetenser. Det ger dig ett bra underlag för fortsatt diskussion med en arbetsförmedlare eller en studie- och yrkesvägledare.

Identifiera dina generella kompetenser

Många kompetenser är inte är specifika för ett visst yrke, men är ändå viktiga när du söker jobb. Det kan till exempel vara initiativförmåga, kommunikation eller digital kompetens. I det här formuläret får du ta ställning till ett antal påståenden och värdera om de stämmer in på dig. Fyll i formuläret. Skriva gärna ut svaren eller spara som pdf på din egen dator. Då kan du gå tillbaka och fundera över om det är något du behöver komplettera.

Självskattning av dina kompetenser

Du behöver inte vara inloggad för att göra övningarna. Dina svar sparas inte av oss och ingen annan än du kan se vad du fyller i.