Arbeta i Sverige

Tillstånd att arbeta

Börja med att ta reda på om du behöver arbetstillstånd.

Jämställdhet och diskriminering

Jämställdhet i Sverige, skydd mot diskriminering.

Rättigheter och skyldigheter

Rättigheter och skyldigheter på din arbetsplats och mot din arbetsgivare.

Lön och förmåner

Tips om hur du löneförhandlar, förmåner hos arbetsgivaren.

Anställningsformer

Det finns två anställningsformer i Sverige, tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning.

Sveriges trygghetssystem

Ekonomisk trygghet oavsett ålder och livssituation.