Arbeta i Sverige

Tillstånd att arbeta

Börja med att ta reda på om du behöver arbetstillstånd.

Jämställdhet och diskriminering

Jämställdhet i Sverige, skydd mot diskriminering.

Rättigheter och skyldigheter

Rättigheter och skyldigheter på din arbetsplats och mot din arbetsgivare.

Lön och förmåner

Tips om hur du löneförhandlar, förmåner hos arbetsgivaren.

Anställningsformer

Olika anställningsformer, driva eget företag.

Sveriges trygghetssystem

Ekonomisk trygghet oavsett ålder och livssituation.

Lär dig svenska

Läs om svenska för invandrare, sfi. Tips och verktyg för att lära dig svenska.

Jobba under asyltiden

Med Jobskills kan du visa arbetsgivare vad du kan och hitta jobb.

Så kan du påverkas av brexit

Stöd om Storbritannien lämnar EU.