Ny rapport: Så hittar du jobb 2024 - 2025

Publicerad: 2024-06-11

Det blir lättare för fler att få jobb under nästa år, spår Arbetsförmedlingen i rapporten över arbetsmarknaden 2024 – 2025. Att söka jobb på andra orter, inom andra yrken än de du brukar eller att studera kan vara vägar framåt för dig som söker jobb.

Så utvecklas arbetsmarknaden 2024 - 2025

film
/

1 minut 30 sekunder

Macus Löwing, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen berättar om jobbchanserna 2024 - 2025

Ljuset i tunneln närmar sig men det dröjer till nästa år innan det blir lättare att få jobb, menar Marcus Löwing, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Vi har ett ganska tufft läge på arbetsmarknaden fortfarande på grund av den lågkonjunktur som vi fortfarande är inne i. Men vi väntar oss att det kommer att vända längre fram.

Gymnasieutbildning viktigt

Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten kommer att vända ner först under nästa år då konjunkturen också har hunnit stärkas vilket gör att företagen vill anställa fler personer igen. Men under 2024 väntas fler bli utan jobb innan återhämtningen i ekonomin når arbetsmarknaden. Samtidigt väntas antalet långtidsarbetslösa fortsätta öka under hela prognosperioden 2024-2025.

Det enskilt viktigaste för dig är att du har en avslutad gymnasial utbilding. Du kan också få bra jobbmöjligheter om du vidgar ditt sökområde, antingen yrkesmässigt, branschmässigt men också geografiskt.

Växla yrke

Just att växla yrke är något arbetsförmedlingens jobbsökarexpert Michaela Briland hållit flera webbinarier om under våren för att det kan öka möjligheterna till jobb.

Genom att dra nytta av de kompetenser du redan har finns det ofta öppningar till jobb inom andra yrken. Till exempel kan ditt kunnande inom serviceyrken vara en värdefull kompetens för jobb i vård och omsorg, säger Michaela Briland.

 

Här är yrken med goda jobbchanser

Trots att det kan vara trögt att söka jobb i år inom många branscher finns flera yrken som förväntas ha bäst jobbchanser 2024 och på fem års sikt. De yrkena hittar du bland annat inom hälso- och sjukvård, transport och data/it. De flesta yrkena med goda utsikter kräver utbildning. Se vår lista över yrken som är bra att satsa på.

Här är yrken att satsa på

 

Hitta jobb i norra Sverige

Norra Sverige skriker efter arbetskraft. Behovet finns inom många områden, som vård och omsorg, undervisning, it, transport och inom industrin. Och tänk på att du kan få ersättning för resa och boende om du ska på anställningsintervju långt hemifrån.

Så hittar du jobb i norra Sverige

 

Hitta rätt utbildning för dig

Vilken utbildning du ska välja beror på vilken situation du befinner dig i och vilket mål du har. Ta hjälp av vår guide för att få en överblick över vilka utbildningsvägar som finns.

Utbildningar och studier

 

Ta del av våra stöd

Som arbetssökande, eller om du har särskilda behov, kan du få extra hjälp och stöd från Arbetsförmedlingen. Här kan du se vilken slags hjälp du kan få.

Extra stöd