Andra webbplatser inom kultur och media

Här hittar du ett urval webbplatser som du kan ha hjälp av när du söker jobb inom kultur och media.

Bild och form

Bildupphovsrätt (bildupphovsratt.se)
Illustratörscentrum (illustratorscentrum.se)
KLYS.se
Konstfack.se
Konsthantverkscentrum.se
Konstnärsnämnden Stipendier (konstnarsnamnden.se)
Konstnärsnämnden, Iaspis (konstnarsnamnden.se)
Konstnärsnämnden Kulturbryggan (konstnarsnamnden.se)
Konstnärsguiden (konstnarsnamnden.se)
Konstnärernas Riksorganisation (kro.se)
Konstnärscentrum (konstnarscentrum.org)
Statens konstråd (statenskonstrad.se)
Svenska tecknare (svenskatecknare.se)
Svenska fotografers förbund (google.com)

Scen och ton

Centrum för dramatik (centrumfordramatik.se)
Dansalliansen.se
Danscentrum.se
eventmarket.se
Filmcafé (filmcafe.se)
Folkets hus och parker (folkethusochparker.se)
Filmcentrum.com
KLYS.se
Konstnärsguiden (konstnarsguiden.se)
Kungliga Musikaliska Akademien (musikaliskaakademien.se)Länsmusiken Kalmar län (lansmusiken.se)
Musical chairs (musicalcharis.info)
Musikalliansen.se
Musikcentrum Öst (musikcentrumost.se)
Musikerförbundet (musikerforbundet.se)
Musikers ekonomiska förening (musek.se)
Rikskonserter.se
SAMI Svenska artisters och musikers intresseorganisation (sami.se)
StagePool.com
STIM - Svensk Musik (stim.se)
Svensk Scenkonst (svenskscenkonst.se)
Sveriges Dramatikerförbund (dramatiker.se)
SYMF Sveriges yrkesmusikerförbund (symf.se)
Teateralliansen.se
Teatercentrum.se
Teaterförbundet för scen och film (scenochfilm.se)
Teaterförbundets artistkatalog på nätet (artistkatalogen.com)
Teatertidningen.se
Scen Sverige (scensverige.se)
STIM.se
Sveriges kompositörer och textförfattare (Skap.se)
Föreningen svenska tonsättare (fst.se)

Ord och media

Alis.org
Dagens Media (dagensmedia.se)
Filmcentrum.com
Författarcentrum (forfattarcentrum.se)
Journalistförbundet (sjf.se)
KLYS.se
Konstnärsnämnden (konstnarsnamnden.se)
Konstnärsnämnden Kulturbryggan (konstnarsnamnden.se)
Konstnärsnämnnden Konstnärsguiden (konstnarsnamnden.se)
Mediakompetens.se
Mediaresurs.com
Resumé (resume.se)
Svenska fotografers förbund (sfoto.se)
Sveriges författarförbund (forfattarforbundet.se)
Sveriges Dramatikerförbund (dramatiker.se)
Sveriges Författarfond (svff.se)
Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (laromedelsforfattarna.se)
Tidningen Journalisten (journalisten.se)
Översättarcentrum (oversattarcentrum.se)

Film

Filmcentrum.com
Film i Skåne (filmiskane.se)
Film i Väst (filmvast.se)
Filmpool Nord (filmpoolnord.se)
Svenska filminstitutet (filminstitutet.se)

Övriga länkar

Dansk musiker forbund (dmf.dk)
KK-stiftelsen (kks.se)
Kulturfonden för Sverige och Finland (kulturfonden.net)
Kulturförvaltningen Stockholm (kultur.stockholm)
Nordiska Kulturfonden (nordiskkulturfond.org)
Nordiska Ministerrådet (norden.org)
Offentliga jobb (klicka på kultur) (offentligajobb.se)
Statens kulturråd (kulturrade.se)
Svenska Institutet (si.se)
Trappan (Kulturakademin) (kreaktor.se)
Vitterhetsakademien.se