Samstart ökar möjligheterna för unga med funktionsnedsättning

Samstart är ett EU-finansierat projekt med mål att öka möjligheterna för unga med funktionsnedsättning att få en bra övergång från skola till arbetsliv.

Samarbete för etablering i arbetslivet

Syftet med Samstart är att förbättra övergången från skola till arbetsliv för unga med en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Projektet ska utveckla metoder för att stärka kopplingen mellan skola eller särskola, myndigheter och arbetsliv, och på så vis underlätta ungdomarnas etablering i arbetslivet. Projektet drivs i samarbete med kommunen och finns i Malmö, Kronoberg, Göteborg, Sörmland och Umeå.

Vem kan vara med i Samstart?

Ungdomar mellan 16 och 29 år som

  • går på gymnasiet i någon av medverkande kommunerna
  • som har en funktionsnedsättning som innebär att hen behöver stöd i att hitta jobb eller studier efter gymnasieskolan.

Det här händer i projektet

Vi erbjuder stöd i team som består av olika kompetenser, till exempel arbetsförmedlare och SIUS-konsulenter från Arbetsförmedlingen samt kommunala resurser. De funktioner som ingår i teamen anpassas efter de behov som målgruppen har, och efter vilka lokala aktörer som ingår i projektet. Tillsammans kan vi till exempel

  • utforska intressen och önskemål
  • gå igenom vilket stöd som finns att få på Arbetsförmedlingens webbplats
  • ta reda på vad som krävs för att få ett jobb
  • skriva cv och personligt brev
  • gå igenom hur man förbereder sig inför en jobbintervju
  • ta kontakt med arbetsgivare
  • hitta en arbetsplats för praktik
  • vägleda till fortsatta studier.

Vill du veta mer?

Lyssna på när Christian Skoog, projektledare, och Jessika Rahm, projektkoordinator, berättar mer om arbetet i projektet i en föreläsning på UR Play.

Arbete med unga på Arbetsförmedlingen (urplay.se)

Kontakta oss

Du kan kontakta respektive delprojekt via mejl:

Umeå

Eskilstuna, Katrineholm, Strängnäs

Göteborg

Kronoberg

Malmö

Mer om projektet Samstart

Samstart är en del av Europeiska unionens satsning för att underlätta övergången från skola till arbetsliv för ungdomar med funktionsnedsättning. Projektet medfinansieras av Europeiska socialfonden Mer information om projektet hittar du på Svenska ESF-rådets webbplats.

Samstart (esf.se)

Detta projekt medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden