Samstart

EU-fond

Europeiska socialfonden

Syfte och mål

Syftet med Samstart är att förbättra övergångar från skola till arbetsliv och underlätta etableringen i arbetslivet genom bättre samordning mellan offentliga aktörer.

Målgrupp

Målgruppen för Samstart är ungdomar, 16-29 år med en funktionsnedsättning, som ingår i Arbetsförmedlingens uppdrag att samverka med skolan för att underlätta övergången från skola till arbetsliv.

Tidsperiod

2019-02-01 till 2023-01-31

Innehåll

Projektet ska utveckla en metod för att arbeta med tidig skolsamverkan för målgruppen. Syftet är att underlätta etableringen i arbetslivet och att stärka kopplingen mellan skola/särskola, myndigheter och arbetsliv.

Utifrån målgruppens behov erbjuder vi stöd i multikompetenta team. De funktioner som ingår i det multikompetenta teamet är beroende av behovet hos målgruppen och av vilka lokala aktörer som ingår i projektet. Syftet med de multikompetenta teamen är att deltagaren ska veta vad som händer efter skolan och känna sig trygg i övergången.

Projektet finns i Malmö, Kronoberg, Göteborg, Sörmland och Umeå. Kontakta oss gärna om du vill veta mer. Se kontaktuppgifter under rubriken Kontakta oss.

Mer om projektet på UR Play

Här kan du lyssna på när Christian Skoog, projektledare, och Jessika Rahm, projektkoordinator berättar mer om arbetet i projektet.

Arbete med unga på Arbetsförmedlingen

Projektägare

Arbetsförmedlingen

Kontakta oss

Projektledare

Christian Skog

Projektkoordinator

Jessika Rahm

Detta projekt medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden