Har du en funktionsnedsättning?

Publicerad: 2023-12-05

Nu kommer du som skriver in dig digitalt på Arbetsförmedlingen få en fråga om du har någon form av ohälsa eller funktionsnedsättning. Syftet är att de som har extra behov snabbare ska få hjälp.

Person sitter vid dator

Du som har en funktionsnedsättning, diagnos, sjukdom eller annan svårighet kan få extra stöd från Arbetsförmedlingen när du söker jobb eller är på din arbetsplats. Det kan handla om allt från pengar till hjälpmedel på arbetsplatsen till att en arbetsgivare kan få bidrag till din lön.

Digitala tjänsten Skriv in dig

Från och med den 5 december kommer arbetssökande som loggar in med e-legitimation och använder den digitala tjänsten Skriv in dig få svara Ja eller Nej på frågan ”Har du någon ohälsa eller funktionsnedsättning, till exempel en sjukdom eller diagnos?"

Får berätta om din situation

Det är viktigt för Arbetsförmedlingen att känna till om du har någon form av ohälsa eller hinder som kan göra det svårt att hitta eller behålla ett jobb. Det kan till exempel röra sig om kognitiva svårigheter, psykisk ohälsa eller nedsatt syn och hörsel.

Vid det första planeringssamtalet med en arbetsförmedlare får du som svarat ja på frågan möjlighet att berätta om din situation. Arbetsförmedlaren och du kan sedan tillsammans undersöka vilket stöd du behöver

Stöd du kan få vid ohälsa eller en funktionsnedsättning