Läkarintyg för deltagare i program

Ibland kan Arbetsförmedlingen ändå ha behov av ett läkarintyg, exempelvis vid behov av anpassning av deltagarens program. Då kan du använda detta läkarintyg.

Läkarintyg för arbetssökande i arbetsmarknadspolitiska program (pdf, 159 kB)