Klimatet skapar heta yrken

Publicerad: 2023-03-08

Omställningen mot ett klimatsmartare elektrifierat samhälle gör att många yrken blir särskilt bra att satsa på. Spana in vår lista och läs på om yrken som gör dig till en kugge i utvecklingen och stärker din jobbframtid.

Montör solpanel

Laddstolpar för elbilar, vindkraftverk, utbyggnad av elnätet är bara några exempel på prioriterade områden när Sverige elektrifieras för att minska belastningen på klimatet. När infrastrukturen för landets energiförsörjning ska byggas ut, drivas, energieffektiviseras, utvecklas och underhållas så blir jobbchanserna mycket goda inom en rad yrken. I vår lista kan du läsa på om lön, arbetsuppgifter utbildningsvägar och framtidsutsikter inom några av dessa yrken.

Solcellsmontör

Solcellsinstallatörer arbetar med projektering eller montering av solcellsanläggningar till fastigheter. Arbetet är fysiskt, utförs utomhus och ofta på höga höjder. Solcellsinstallatörer projekterar, dimensionerar och installerar stora eller små solcellsanläggningar till fastigheter åt privatpersoner, företag eller andra fastighetsägare. De större solcellsanläggningarna kan antingen monteras på tak, fasader eller vara stora solelsparker på marknivå.

Arbetsförmedlingens bedömning: Mycket stora möjligheter till jobb fram till 2026.

Mer om yrken solcellsmontör

Drifttekniker

Drifttekniker styr och övervakar anläggningar som producerar och distribuerar elektricitet och värme. Drifttekniker övervakar också anläggningar för förbränning av avfall samt för upptagning, rening och distribution av vatten. Driften övervakas från ett kontrollrum och via kontrollronder ute i anläggningen. Felsökning, felrapportering, underhåll och reparationer ingår i arbetet.

Arbetsförmedlingens bedömning: Mycket stora möjligheter till jobb fram till 2026.

Mer om yrket drifttekniker

VVS-montör

VVS-montörer är tekniska problemlösare som ser till att fastigheter har fungerande värme- och sanitetssystem. Arbetet innefattar installation, service och underhåll av rör och annan utrustning för värme och sanitet i alla typer av fastigheter. Det kan vara i bostäder, kontor och på sjukhus. Industrirörmontörer arbetar med installation, service och underhåll av processledningar i industrifastigheter.

Arbetsförmedlingens bedömning: Mycket stora möjligheter till jobb fram till 2026.

Mer om yrket vvs-montör

Ventilationsmontör

Ventilationsmontörer-, plåtslagare- och tekniker arbetar med att skapa ett behagligt och energieffektivt inomhusklimat. Ventilationsplåtslagare/montörer tillverkar och installerar ventilationssystem i byggnader. Ventilationstekniker injusterar, driftsätter och underhåller systemen.

Arbetsförmedlingens bedömning: Mycket stora möjligheter till jobb fram till 2026.

Mer om yrket ventilationsmontör

Installations- och serviceelektriker

Installationselektriker arbetar med att göra installationer i olika typer av byggnader. Dra ledningar, montera elcentraler och sätta upp strömbrytare är exempel på vanliga arbetsuppgifter. Serviceelektriker arbetar med felsökning och reparation av elektriska anläggningar. De kan också göra mindre installationer av olika slag.

Arbetsförmedlingens bedömning: Mycket stora möjligheter till arbete fram till 2026.

Mer om yrket installationselektriker

Distributionselektriker

Distributionselektriker arbetar med nybyggnation, reparation och underhåll av elnäten som transporterar elektricitet till samhället. De jobbar med hela systemet av ledningar, ställverk och transformatorer. I arbetet ingår att åtgärda akuta fel vid exempelvis strömavbrott.

Arbetsförmedlingens bedömning: Stora möjligheter till jobb fram till 2026.

Mer om yrket distributionselektriker

Miljövårdsyrken

Inom miljövård arbetar olika yrkesgrupper med att förebygga och minska skador på vår miljö. Målet är att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle, ett samhälle som inte förstörs av människans aktiviteter, som till exempel produktion och trafik, och där människor och natur mår bra. Uppgifterna kan vara såväl förebyggande insatser som kontroll och gälla till exempel luft, vatten, buller, utsläpp, livsmedelshantering, industriproduktion och återvinning.

Arbetsförmedlingens bedömning: Stora möjligheter till jobb fram till 2026.

Mer om miljövårdsyrken


Vindkrafttekniker

Vindkrafttekniker arbetar med drift-, service- och underhållsarbete av vindkraftsanläggningar. En vindkrafttekniker har ofta ansvar för fem vindkraftverk och det är vanligt att jobba i team. Arbetet kräver god fysik och smidighet då man arbetar på höga höjder och i trånga utrymmen. Som vindkrafttekniker får man vara beredd på att arbeta i olika väderförhållanden. Arbetet innebär mycket egen planering.

Arbetsförmedlingens bedömning: Mycket stora möjligheter till jobb fram till 2026.

Mer om vindkrafttekniker

Isoleringsmontör

Isoleringsmontörer arbetar med att isolera värme-, ventilations- och sanitetsanläggningar. Isolering behövs bland annat för att spara energi, minska bullernivåer och skydda mot brand och olyckor. Yrket kräver hantverk, kreativitet och förmåga att planera sina arbeten. Isoleringsmontören måste oftast hitta nya lösningar för varje isolering och ytbeklädnad.

Mer om yrket isoleringsmontör

Klimatsatsning i norr skapar jobb

Flera stora företag med fokus på klimatomställning finns eller håller på att etablera sig i norra Sverige. Bland annat skapar produktion av bilbatterier och fossilfritt stål många jobb i den här delen av landet. Efterfrågan på arbetskraft är stor och kommer att öka under lång tid.

Så hittar du jobben i norra Sverige