Om du är sjuk i mer än 7 dagar

Om du är sjuk i mer än sju kalenderdagar och inte kan delta i dina aktiviteter måste du lämna ett läkarintyg till oss. Du behöver lämna ett läkarintyg oavsett om du är sjuk på heltid eller deltid.

Läkarintyg

För att du ska kunna behålla din ersättning behöver du lämna ett läkarintyg till oss. Läkarintyget ska visa att du inte kan delta i ditt program och i vilken omfattning du inte kan delta. Tänk på att berätta för din läkare:

  • att du deltar i ett program
  • vad du gör för olika aktiviteter i ditt program, till exempel jobbsökaraktiviteter, arbetsmarknadsutbildning, praktik, svenska för invandrare
  • hur många timmar du deltar i programmet – om du inte vet kan du göra en uppskattning av antalet timmar
  • vad du själv tror att du inte kan göra i programmet på grund av din sjukdom eller skada.

Ansök om ersättning hos Försäkringskassan

Du ansöker om ersättning hos Försäkringskassan. I din ansökan skriver du vilka dagar du varit sjuk och inte deltagit i ditt program. Mer information om hur du ansöker om sjukpenning på Försäkringskassans webbplats.

Försäkringskassan (forsakringskassan.se)

Skicka läkarintyget till oss

Du skickar läkarintyget till:

Arbetsförmedlingen
Läkarintyg
FE 8170
107 67 Stockholm

Visa informationen i rutan för din läkare om du behöver läkarintyg 

Till läkaren

Patienten deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen. Patienten är uppmanad att förbereda sig inför läkarbesöket med uppgifter om

  • aktiviteter i programmet
  • omfattning av programmet
  • vad patienten tror att hen inte kan göra i programmet på grund av sin sjukdom eller skada.

När patienten deltar i ett program ska du använda läkarintyg AF00251.

Du hittar intyget på arbetsformedlingen.se/varden

Om du är sjuk på heltid i mer än 30 dagar, och vi inte kan anpassa ditt program så att du kan delta alls, skriver vi ut dig ur ditt program. Du kan ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan första dagen efter vi har skrivit ut dig. För att ansöka om sjukpenning behöver du begära Försäkringskassans läkarintyg från din läkare och lämna läkarintyget till Försäkringskassan.

Försäkringskassan (forsakringskassan.se)

Om du arbetar vid sidan av ditt program och vill ansöka om sjuklön eller sjukpenning behöver du be om två olika intyg från din läkare. Ett som du ska lämna till din arbetsgivare och ett annat som du ska lämna till oss. Det beror på att det krävs ett särskilt läkarintyg för dig när du går i ett program. Tala med din arbetsgivare för mer information om vad de behöver.