Anmäla frånvaro när du är sjuk

När du deltar i ett program är det viktigt att du anmäler om du blir sjuk, redan första dagen. Efter sju dagar ska du lämna in ett läkarintyg.

Sjukanmälan när du deltar i ett program

Du ska göra en sjukanmälan om du deltar i ett program och får aktivitetsstöd, etableringsersättning eller utvecklingsersättning, och inte kan delta i dina planerade aktiviteter på grund av att du är sjuk.

När ska du göra sjukanmälan?

Du behöver anmäla redan den första dagen du är sjuk. Annars förlorar du din ersättning för hela sjukperioden.

Om du på grund av särskilda omständigheter inte har kunnat sjukanmäla dig den första dagen, till exempel om du är så pass sjuk att du omöjligt har kunnat göra det, är det viktigt att du sjukanmäler dig så snart du kan. Då kan Försäkringskassan göra en bedömning om du ändå har rätt till ersättning.

Om du deltar i utbildning, praktik, svenska för invandrare (sfi) eller någon annan aktivitet, behöver du även meddela sjukfrånvaron dit.

Läkarintyg efter sju dagar

Om du är sjuk i mer än 7 dagar och inte kan delta i dina aktiviteter måste du lämna ett läkarintyg till oss. Det gäller både när du är sjuk på heltid eller deltid.

Om du är sjuk i mer än 7 dagar

Om du är sjuk i mer än 30 dagar

Är du sjuk en längre tid försöker vi anpassa innehållet i ditt program så att du ändå kan delta. Är du sjuk på heltid längre än 30 dagar skrivs du ut ur programmet. Om du blir frisk inom ett år kan du i vissa fall bli inskriven i programmet igen.

Mer information om hur du ansöker om sjukpenning hittar du på Försäkringskassans webbplats.

Försäkringskassan (forsakringskassan.se)

Hur gör jag för att sjukanmäla mig?

Du sjukanmäler dig på vår webbplats.

När du ansöker om ersättning hos Försäkringskassan ska du fylla i att du har varit frånvarande på grund av sjukdom.

Om du av någon anledning inte har möjlighet att göra en digital sjukanmälan går det bra att ringa till oss på 0771-416 416.

Vad får jag för ersättning om jag är sjuk?

Första dagen du är sjuk får du ingen ersättning. Det kallas karensdag. Om du lämnar in din sjukanmälan första dagen du är sjuk, behåller du din ersättning i form av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning för de övriga sjukdagarna. Läs mer på Försäkringskassans webbplats.

Försäkringskassan (forsakringskassan.se)

Om du jobbar vid sidan av ditt program gäller andra regler om du inte kan jobba för att du är sjuk. Läs mer på Försäkringskassans webbplats.

Försäkringskassan (forsakringskassan.se)

Om ditt barn blir sjukt

När du deltar i ett program är det viktigt att du meddelar oss om du behöver stanna hemma för att vårda sjukt barn (VAB). Du behöver anmäla redan den första dagen du är hemma.

Anmäla frånvaro för vård av barn (VAB)