Varning eller avstängning från a-kassa

Om du till exempel inte aktivt söker jobb eller om du låter bli att rapportera dina aktiviteter, kan du få en varning. Om det händer flera gånger kan du bli avstängd från din ersättning i en eller flera dagar.

Vad händer om du inte gör det du ska göra?

Om du inte har skickat in aktivitetsrapporten till oss i tid, om du inte har kommit på ett möte eller på något annat sätt inte har gjort det du ska göra, skickar vi ett meddelande till din a-kassa. Din a-kassa kontaktar sedan dig och du får möjlighet att beskriva vad som hänt och varför.

Om din a-kassa inte tycker att du har ett godtagbart skäl, beslutar de om en varning, eller avstängning från ersättning i en eller flera dagar.

Om du missköter ditt arbetssökande

Om du inte gör det vi har kommit överens om missköter du ditt arbetssökande.

Om du

 • inte medverkar till att ta fram en planering tillsammans med oss
 • inte lämnar in din aktivitetsrapport till oss i tid 
 • inte följer överenskommelser om att besöka eller kontakta oss
 • inte söker jobb som vi har anvisat
 • inte söker jobb aktivt.

Det här händer om du missköter ditt arbetssökande

 • Första gången: du får en varning.
 • Andra gången: 1 dag utan ersättning.
 • Tredje gången: 5 dagar utan ersättning.
 • Fjärde gången: 10 dagar utan ersättning.
 • Femte gången: rätten till ersättning upphör tills du har uppfyllt ett nytt arbetsvillkor.

Om du förlänger din arbetslöshet

Om du tackar nej till ett jobb, praktik eller annat program eller insats, förlänger du din tid som arbetslös.

Om du

 • tackar nej till ett lämpligt jobb
 • medvetet hindrar en anställning från att bli av
 • tackar nej till ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Det här händer om du förlänger din arbetslöshet

 • Första gången: 5 dagar utan ersättning.
 • Andra gången: 10 dagar utan ersättning.
 • Tredje gången: 45 dagar utan ersättning.
 • Fjärde gången: 45 dagar utan ersättning.
 • Femte gången: rätten till ersättning upphör tills du har uppfyllt ett nytt arbetsvillkor.

Om du orsakar din arbetslöshet

Om du säger upp dig från ett jobb är det du själv som orsakar din arbetslöshet.

Om du

 • säger upp dig från ditt jobb utan giltig anledning
 • orsakar att du måste sluta din anställning
 • slutar ett arbetsmarknadspolitiskt program utan giltig anledning
 • uppträtt på ett sätt som gör att du får avsluta ett arbetsmarknadspolitiskt program

Det här händer om du orsakar din arbetslöshet

 • Första och andra gången: 45 dagar utan ersättning.
 • Tredje gången: rätten till ersättning upphör tills du har uppfyllt ett nytt arbetsvillkor.

Om du medvetet lämnar felaktiga uppgifter

A-kassan kan besluta att du blir av med din ersättning under en längre period. Det gäller om du medvetet eller genom grovt slarv har lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter till a-kassan och på så vis får mer ersättning än vad du har rätt till.

Kontroller av sökta jobb

Vi gör ibland kontroller för att undersöka om du har sökt de jobb som du redovisat i din aktivitetsrapport.

Om du behöver styrka jobb du har sökt

Om ersättning från a-kassa

För att få pengar när du är arbetslös kan du söka om ersättning från a-kassa. Här kan du läsa om vilka villkor som gäller och hur du ansöker om ersättning.

Ersättning från a-kassa