Varning eller avstängning från a-kassan

Om du till exempel inte aktivt söker jobb eller om du låter bli att rapportera dina aktiviteter, kan du få en varning. Om det händer flera gånger kan du bli avstängd från din ersättning i en eller flera dagar.

Vad händer om du inte gör det du ska göra?

I Arbetsförmedlingens uppdrag ingår att informera din a-kassa om något händer som kan påverka din rätt till ersättning. Om du missköter ditt arbetssökande, förlänger eller orsakar din arbetslöshet skickar vi ett meddelande till din a-kassa. Det kan exempelvis vara om du inte har skickat in aktivitetsrapporten till oss i tid, inte deltagit på ett möte eller inte aktivt har sökt jobb. Din a-kassa kontaktar sedan dig och du får möjlighet att beskriva vad som hänt och varför.

Om din a-kassa inte tycker att du har ett godtagbart skäl, beslutar de om en varning, eller avstängning från ersättning i en eller flera dagar.

Om du missköter ditt arbetssökande

Om du inte gör det vi har kommit överens om missköter du ditt arbetssökande.

Det här kan leda till varning eller avstängning från ersättning från a-kassan

För att inte missköta dig ska du:

 • Ta fram en planering tillsammans med oss
 • Lämna in din aktivitetsrapport till oss i tid
 • Delta i möten eller kontakta oss på bokade tider
 • Vara tillgänglig när vi kommit överens om att ringa upp dig
 • Söka jobb som vi har bett dig att söka (anvisat)
 • Vara aktiv och söka flera jobb per månad, såsom annonserade jobb, lämnade intresseanmälningar eller cv, jobb som Arbetsförmedlingen har bett dig att söka (anvisat) eller tipsat dig om.

Det här händer om du missköter ditt arbetssökande

 • Första gången: du får en varning.
 • Andra gången: 1 dag utan ersättning.
 • Tredje gången: 5 dagar utan ersättning.
 • Fjärde gången: 10 dagar utan ersättning.
 • Femte gången: rätten till ersättning upphör tills du har uppfyllt ett nytt arbetsvillkor.

Om du förlänger din arbetslöshet

Om du tackar nej till ett jobb, praktik eller annat program eller insats, förlänger du din tid som arbetslös.

Det här kan leda till varning eller avstängning från ersättning från a-kassan

Om du

 • tackar nej till ett lämpligt jobb
 • medvetet hindrar en anställning från att bli av
 • tackar nej till ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Det här händer om du förlänger din arbetslöshet

 • Första gången: 5 dagar utan ersättning.
 • Andra gången: 10 dagar utan ersättning.
 • Tredje gången: 45 dagar utan ersättning.
 • Fjärde gången: 45 dagar utan ersättning.
 • Femte gången: rätten till ersättning upphör tills du har uppfyllt ett nytt arbetsvillkor.

Om du orsakar din arbetslöshet

Om du säger upp dig från ett jobb är det du själv som orsakar din arbetslöshet.

Det här kan leda till varning eller avstängning från ersättning från a-kassan

Om du

 • säger upp dig från ditt jobb utan giltig anledning
 • orsakar att du måste sluta din anställning
 • slutar ett arbetsmarknadspolitiskt program utan giltig anledning
 • uppträtt på ett sätt som gör att du får avsluta ett arbetsmarknadspolitiskt program

Det här händer om du orsakar din arbetslöshet

 • Första och andra gången: 45 dagar utan ersättning.
 • Tredje gången: rätten till ersättning upphör tills du har uppfyllt ett nytt arbetsvillkor.

Om du medvetet lämnar felaktiga uppgifter

A-kassan kan besluta att du blir av med din ersättning under en längre period. Det gäller om du medvetet eller genom grovt slarv har lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter till a-kassan och på så vis får mer ersättning än vad du har rätt till.

Kontroller av sökta jobb

Vi gör ibland kontroller för att undersöka om du har sökt de jobb som du redovisat i din aktivitetsrapport.

Om du behöver styrka jobb du har sökt

Om ersättning från a-kassa

För att få pengar när du är arbetslös kan du söka om ersättning från a-kassa. Här kan du läsa om vilka villkor som gäller och hur du ansöker om ersättning.

Ersättning från a-kassa