Pressmeddelande, 13 juni 2024

Arbetslösheten ökar bland ungdomar

Nästan 37 500 ungdomar (åldrarna 18-24) är arbetslösa. Det är cirka 3 500 fler än för ett år sedan.

I slutet av maj var cirka 341 000 personer inskrivna som arbetslösa. Det är närmare 22 000 fler än för ett år sedan. Arbetslösheten är totalt 6,5 procent.

Även ungdomsarbetslösheten ökar jämfört med ett år tillbaka. Nästan 37 500 ungdomar (åldrarna 18-24) är arbetslösa. Det är ungefär 3 500 fler än maj 2023.

I går, 12 juni, presenterades Arbetsmarknadsutsikterna våren 2024 som visade Arbetsförmedlingens bedömning av hur arbetsmarknaden kommer att utvecklas till och med 2025.

Kort om arbetsmarknaden i maj 2024

Inom parentes anges motsvarande siffror för maj 2023.

  • 6,5 procent var inskrivna som arbetslösa (6,1).* Sammanlagt 340 642 personer (318 917).
  • 6,9 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (6,3).* Sammanlagt 37 359 ungdomar (33 874).
  • 139 988 av de inskrivna arbetslösa har varit utan arbete i 12 månader eller mer (139 238).
  • 168 635 personer var öppet arbetslösa (141 017).
  • 172 007 personer deltog i program med aktivitetsstöd (177 900).
  • 31 196 personer anmälde sig som arbetssökande (28 968).
  • 31 627 personer fick arbete (32 212).
  • 8 309 personer varslades om uppsägning (5 371).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i maj 2024.

Statistikkartor för alla län

Mer statistik

Verksamhetsstatistiken för juni publiceras den 11 juli 2024 kl. 6:00.

Fakta om statistiken    

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Metoden för att beräkna arbetskraftens storlek, och därmed även den relativa arbetslöshetsnivån ändrades under 2024. Läs mer om ändringen här.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens statistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se