Pressmeddelande, 12 juni 2024

Fortsatt svag arbetsmarknad men ljusning i sikte

Arbetsmarknaden fortsätter att försvagas under 2024 för att gradvis återhämta sig under 2025. Den bedömningen gör Arbetsförmedlingen i arbetsmarknadsutsikterna våren 2024. 

– Arbetsmarknaden återhämtar sig inte helt under prognosperioden som sträcker sig till 2025. Men i takt med att konjunkturen stärks väntas efterfrågan på arbetskraft öka och arbetslösheten minska, säger Eva Samakovlis, Arbetsförmedlingens analysdirektör.

Under 2024 bedöms arbetslösheten öka till ett årsgenomsnitt på 351 000 personer för att under 2025 minska till 347 000.

Även långtidsarbetslösheten väntas stiga och ökningen bedöms främst ske bland personer med svag konkurrensförmåga, exempelvis personer med kort utbildning. Det är särskilt svårt att få jobb för arbetslösa som varit utan arbete i mer än två år. En avslutad gymnasieutbildning höjer jobbchanserna rejält.

Obalanserna kvarstår

Samtidigt som arbetslösheten väntas öka finns det en obalans på arbetsmarknaden och den beror på att många arbetssökande saknar efterfrågad kompetens och utbildning. Dessutom växer skillnaderna mellan olika delar av landet.

– Obalanserna har ökat till följd av en sedan länge utbredd matchningsproblematik där många arbetslösa saknar de kompetenser som arbetsgivare efterfrågar på svensk arbetsmarknad. Utmaningarna riskerar att öka till följd av såväl utbildningsrelaterade som geografiska och yrkesmässiga obalanser, säger Marcus Löwing, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Det är viktigt att fler arbetssökande vidgar sitt sökande och söker sig till branscher eller platser där jobben finns.

– Arbetsförmedlingen implementerar ett arbetssätt där vi i egen regi matchar arbetssökande med arbetsgivare som söker arbetskraft. Vi tror att detta arbete kommer ge effekt på långtidsarbetslösheten, säger Eva Samakovlis.

Andel och antal inskrivna arbetslösa

(Årligt genomsnitt, utfall för 2021–2023, prognos 2024–2025)

2021              7,9 procent    409 000

2022              6,8 procent    342 000

2023              6,4 procent    334 000

2024              6,7 procent    351 000

2025              6,6 procent    347 000

Studiosamtal

Arbetsmarknadsutsikterna kommenteras och analyseras av analysdirektör Eva Samakovlis och arbetsmarknadsanalytiker Marcus Löwing i ett studiosamtal. Där kan ni ta del av fler djupdykande kommentarer. Se studiosamtalet här: 

Prognos: Utvecklingen på arbetsmarknaden 2024-2025 - Arbetsförmedlingen - Play (arbetsformedlingen.se)

Om Arbetsmarknadsutsikterna våren 2024

Två gånger varje år presenteras Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutsikter, i juni och december. Prognosen som presenteras i dag utgår från samma grundmaterial, men vissa delar skiljer sig från tidigare år. Denna prognos saknar arbetsgivarnas enkätundersökning. Vi ser över vårt sätt att samla in data, vi utgår från andra statistikkällor som hjälper oss att bedöma utvecklingen av arbetsmarknaden.

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se