Statistik och prognoser

Sök statistik

Sökverktyg, vecko- och månadsstatistik, publiceringsdatum.

Analyser och prognoser

Analyser, rapporter, arbetsmarknadsprognoser.

Hitta yrkesprognoser

Framtidsutsikter för olika yrken. Ett eller fem år fram i tiden.

6,6% – totalt 335 487 personer

var inskrivna som arbetslösa hos oss i augusti månad.

Av dessa var 39 464 personer i åldern 18–24 år.

Statistik om arbetssökande
  • Antal nyinskrivna

    34 100 personer

    9 701 åldern 18–24 år

  • Antal som fått arbete

    32 825 personer

    4 335 åldern 18–24 år

Pressmeddelanden

Samlingssida för våra pressmeddelanden.

Så här tar vi fram vår statistik

Begrepp och definitioner i vår statistik.

Varför skiljer sig vår statistik från SCB:s?

Därför är våra siffror så olika.