Medlemmar och partnerorganisationer i Sverige

Dessa företag och organisationer ingår i Eures-nätverket. De kan hjälpa arbetssökande och arbetsgivare med olika tjänster inom matchning, rekrytering och information om arbetsmöjligheter på den europeiska arbetsmarknaden. Varje medlem eller partner beskriver själv sina tjänster.

Eures medlemmar

Ada Digital erbjuder rekrytering, konsultlösningar och talangprogram inom IT och digital utveckling. De använder en agil och datadriven search- och rekryteringsprocess. Deras specialistområden är Tech, Data & Analytics, Digital Commerce, IT Security och Digital Management. Ada Digital ingår i moderbolaget TNG Group’s Eures-medlemskap.

Kontakt och mer information

www.adadigital.se

E-post till Ada Digital

Telefonnummer till Ada Digital: 08-21 92 00

Arbetsförmedlingen är en medlem i Eures sedan etableringen av nätverket 1994. Våra drygt 30 Eures-rådgivare finns i hela landet och erbjuder ett brett utbud av kostnadsfria tjänster till både arbetsgivare och arbetssökande. Klicka på länkarna nedan och läs mer om hur vi kan hjälpa dig och hur du kommer i kontakt med oss.

Kontakt och mer information

Information för arbetsgivare

Information för arbetssökande

E-post eures@arbetsformedlingen.se

Eures Sweden på Linkedin (linkedin.com)

Eures Sweden på Facebook (facebook.com)

Jobb & Tillväxtcenter Sweden/JTC Linked är ett svenskt rekrytering, bemanning, omställning och matchningsföretag specialiserad på att föra samman kandidater och företag. De löser kunders behov av kompetensförsörjning på nationell och internationell nivå.

Genom medlemskapet i Eures matchar vi kandidater från hela EU till företag och organisationer i Skandinavien. De hjälper företag och organisationer i flera branscher som Data Science, IT, Life Science, industri och sjukvård.

Hos dem hittar dessutom information om levnads- och arbetsförhållanden samt karriärmöjligheter i Skandinavien.

Kontakt och mer information

jobbtillvaxtcenter.se

E-post till Jobb & Tillväxtcenter Sweden/JTC Linked:

info@jobbtillvaxtcenter.se

nelly@jobbtillvaxtcenter.se

emma@jobbtillvaxtcenter.se

Telefonnummer till Jobb & Tillväxtcenter Sweden/JTC Linked:

070-957 86 70

070-823 77 22

Jobs By Nordics är en Nordisk Rekryteringsbyrå specialiserade på att föra samman kandidater från Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island till företag och organisationer runt om i Europa. Vi hjälper företag och organisationer med att rekrytera för positioner såsom kundtjänst, försäljning, marknadsföring, it och content moderation.

Jobs By Nordics är både klient och kandidat orienterade och strävar efter att uppnå bästa möjliga lösning för båda parterna.

Kontakt och mer information

www.jobsbynordics.com

E-post till kontaktperson Fredrik Engelbrecht

E-post till kontaktperson Hafdis Fanney Gudlaugsdottir

Work International, en del av Lansera AB, är en rekryteringsbyrå med lång erfarenhet inom rekrytering, med fokus på sociala medier, rekrytering och employer branding.

Kontakt och mer information

www.workinternational.se

E-post till Work International för arbetsgivare

E-post till Work International för samarbete

Work International på Facebook (facebook.com)

Work International på Linkedin (linkedin.com)

Lernia Bemanning AB är Sveriges största leverantör av yrkesarbetare till företag och organisationer. Lernia arbetar med rekrytering och bemanning, båda delarna finns tydligt definierade gällande innehåll och metod i våra processer. Lernia hyr, och rekryterar, ut både yrkesarbetare (YA/"blue collar") och tjänstemän (TJM/"white collar").

Bemanning handlar, precis som namnet antyder, om att bemanna uppdrag hos kunder med våra konsulter. Lernia bemanning är auktoriserat både som bemanningsföretag och rekryteringsföretag. Vi är medlemmar i arbetsgivar- och branschorganisationen.

Kontakt och mer information

Lernia Bemanning AB (learnia.se)

E-post till Lernia Bemanning

E-post till kontaktperson Aida Aliskovic

Växelnummer till Lernia: 0771-650650

Moradi Partners hjälper individer till nästa jobb, utbildning eller att starta/driva eget och skala upp välmående företag. Styrkan hos dem är att de ser kunden som står framför dem. Deras fokus är att kunden ska nå sina livsmål genom vår coachning.

Moradi Partners spetskompetenser är ledarskap, värdeskapande affärsutveckling, försäljning och företagskultur. Med sina beprövade modeller och metoder växer deras kunder stabilt, både lokalt och globalt, samt når mätbara mål.

Kontakt och mer information

www.moradipartners.com

E-post till Moradi partners

Telefonnummer till Moradi partners: +46 761 601 006

Novare Potential är ett rekryterings- och konsultföretag. De strävar efter att bidra till ökad mångfald och inkludering inom den svenska arbetsmarknaden genom att rekrytera mångkulturella talanger. De jobbar med rekrytering, konsultlösningar, rådgivning, föreläsningar och workshops samt intensivutbildningar för olika branscher. Genom en lösningsorienterad approach har de därför blivit en populär samarbetspartner inte minst bland branscher och företag som har svårt med att lyckas hitta och attrahera rätt kompetens.

I sin modell ”introduktionsrekrytering” erbjuder de sina konsulter en mentor. Mentorskapet är en viktig nyckel till en framgångsrik rekrytering och i det här fallet handlar det om att diskutera kulturella skillnader. De har lärt sig att både deras konsulter och kunder upplever en stor trygghet i att medarbetaren har ett ”kulturellt bollplank”.

Kontakt och mer information

Novare potential (novare.se)

E-post till kontaktperson Dalia Zana, Talent Acquisition Specialist

Telefonnumer till Novare Potential: +46 70 291 4074

OnePartnerGroup är ett lokalt bemannings- och rekryteringsföretag som finns över hela Sverige. Vi har jobb främst inom den privata industrisektorn med både kollektivpersonal och tjänstemän på alla nivåer. Vi har även jobb inom restaurangbranschen. Genom medlemskapet i Eures hjälper vi arbetsgivare och kandidater att rekrytera eller hitta jobb i Europa.

Kontakt och mer information

Onepartnergroup (onepartnergroup.se)

E-post till OnePartnerGroup GGVV AB

Telefonnummer till OnePartnerGroup GGVV AB: +46-370 510 560

TNG är specialister på fördomsfri rekrytering, bemanning och interim. TNG ser bortom det uppenbara och sätter fakta och kompetens framför magkänsla och fördomar. Det gör att de matchar fler kandidater och diversifierade sökande till rätt arbetsgivare. Något som långsiktigt bidrar till TNG:s vision om en hållbar arbetsmarknad. I TNG Group’s Eures-medlemskap ingår även dotterbolaget Ada Digital.

Kontakt och mer information

www.tng.se

E-post till TNG

Telefonnummer till TNG: 08-21 92 00

Trimtab och sammanför människor som söker ett arbete med arbetsgivare som letar en medarbetare. De tror på att alla människor har rätt till en meningsfull sysselsättning och är därför med och skapar rörelse på arbetsmarknaden. De erbjuder tjänster inom bemanning- och rekrytering men också information till arbetssökande gällande olika jobbmöjligheter.

Kontakt och mer information

Trimtab (trim-tab.se)

E-post till kontaktperson Ramon Ali

Eures partner

Sandson Företagsutveckling kan hjälpa dig som söker jobb i Europa, men även dig som är arbetsgivare och söker kompetens från annat EU/EES land. Detta görs i projektet Targeted Mobility Scheme, TMS, som förutom mobilitetsservice även erbjuder ekonomiskt stöd. Vill du söka stöd från projektet är du välkommen att kontakta oss. Vi arbetar också med Erasmus+ projekt, både som sändande och mottagande part. Har du frågor kring Erasmus+, eller en projektidé du vill hitta partners till, kan du vända dig till oss.

Kontakt och mer information

Sandson.se

E-post till Sandson för frågor om TMS

E-post till Sandson för frågor om Erasmus+

Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.

International House Gothenburg är Sveriges första one-stop-shop för internationell kompetens. Hit får talanger som är nya i Sverige, som vill forska, studera eller arbeta i Göteborg , hjälp, nätverk, samt stöd för vidare karriärmöjligheter i regionen.

Kontakt och mer information

E-post International Talent Advisor Madalina Magnusson

E-post Manager International House Gothenburg Lovisa Bohlin

Move to Gothenburg (movetogothenburg.org)

E-post International House Gothenburg

Business Region Göteborg (businessregiongoteborg.se)

E-post Business Region Göteborg

Handelskammaren Mälardalen är en oberoende privat näringslivsorganisation för små och stora företag. Medlemmarna finns i Västmanlands och Örebro län samt Eskilstuna och Strängnäs kommuner.

Kontakt och mer information

Handelskammaren Mälardalen (handelskammarenmalardalen.se)

Om Eures på handelskammarenmalardalen.se

E-post till Handelskammaren Mälardalen Service AB

International Citizen Hub Lund är en mötesplats för att stötta medföljande till internationella rekryteringar i södra Sverige.

De erbjuder informativa evenemang, ett jobbprogram där internationella talanger får bättre förutsättningar för att navigera på den svenska arbetsmarknaden, samt har drop-in-service där de bland annat besvarar frågor relaterade till jobbsökande.

De aktiviteter de skapar och deltar i syftar till att attrahera och behålla internationella talanger i Sverige. De tillhör Lunds kommun, men deras tjänster, service och aktiviteter är till för hela Skåne.

Kontakt och mer information

International citizen hub (internationalcitizenhub.com)

E-post till International Talent Developer Lisa Andersson

E-post till Communications Manager Martina Åkerlund

Iris är ett av Sveriges ledande utbildningsföretag. Vi erbjuder individanpassat lärande, bland annat via vuxenutbildningar (komvux), SFI, arbetsmarknadsutbildningar, utredningar, anpassningar, stöd och matchning samt företagsutbildningar.

Kontakt och mer information

Iris (iris.se)

Om Eures på iris.se

E-post till kontaktperson på Iris Hadar AB