Medlemmar och partnerorganisationer i Sverige

Dessa företag och organisationer ingår i Eures-nätverket. De kan hjälpa arbetssökande och arbetsgivare med olika tjänster inom matchning, rekrytering och information om arbetsmöjligheter på den europeiska arbetsmarknaden. Varje medlem eller partner beskriver själv sina tjänster.

Eures medlemmar

Ada Digital erbjuder rekrytering, konsultlösningar och talangprogram inom IT och digital utveckling. De använder en agil och datadriven search- och rekryteringsprocess. Deras specialistområden är Tech, Data & Analytics, Digital Commerce, IT Security och Digital Management. Ada Digital ingår i moderbolaget TNG Group’s Eures-medlemskap.

Kontakt och mer information

www.adadigital.se

E-post till Ada Digital

Telefonnummer till Ada Digital: 08-21 92 00

Arbetsförmedlingen är en medlem i Eures sedan etableringen av nätverket 1994. Våra drygt 30 Eures-rådgivare finns i hela landet och erbjuder ett brett utbud av kostnadsfria tjänster till både arbetsgivare och arbetssökande. Klicka på länkarna nedan och läs mer om hur vi kan hjälpa dig och hur du kommer i kontakt med oss.

Kontakt och mer information

Information för arbetsgivare

Information för arbetssökande

E-post eures@arbetsformedlingen.se

Eures Sweden på Linkedin (linkedin.com)

Eures Sweden på Facebook (facebook.com)

Jobs By Nordics är en Nordisk Rekryteringsbyrå specialiserade på att föra samman kandidater från Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island till företag och organisationer runt om i Europa. De hjälper företag och organisationer med att rekrytera för positioner såsom kundtjänst, försäljning, marknadsföring, it och content moderation.

Jobs By Nordics är både klient och kandidat orienterade och strävar efter att uppnå bästa möjliga lösning för båda parterna.

Kontakt och mer information

www.jobsbynordics.com

E-post till kontaktperson Fredrik Engelbrecht

E-post till kontaktperson Hafdis Fanney Gudlaugsdottir

Work International, en del av Lansera AB, är en rekryteringsbyrå med lång erfarenhet inom rekrytering, med fokus på sociala medier, rekrytering och employer branding.

Kontakt och mer information

www.workinternational.se

E-post till Work International för arbetsgivare

E-post till Work International för samarbete

Work International på Facebook (facebook.com)

Work International på Linkedin (linkedin.com)

Lernia är en av landets största leverantörer inom kompetensförsörjning. Vi finns spridda med 96 kontor över hela landet och arbetar med individer, företag och organisationer. Det gör de genom:

  • bemanning, nationell och internationell rekrytering samt immigration- och relocationtjänster
  • vuxenutbildning
  • omställning, matchning och karriärväxling.

Som privatperson kan du gå någon av deras utbildningar för att utöka din kompetens, eller hitta ditt drömjobb bland våra utlysta tjänster. Är du arbetsgivare hjälper de dig att få exakt den personal du behöver, nationellt eller internationellt, genom bemanning, rekrytering och kompetensutveckling. Vid omställning i arbetslivet samarbetar de med fack, anställda och arbetsgivare. Allt för att stötta företag och individer genom arbetslivets olika stadier.

Lernia har både utbildnings- och bemanningsverksamhet, vilket gör att de kan matcha bemanningskonsulter och deltagare i våra utbildningar direkt mot företagens efterfrågan. På så sätt bidrar de till att minska kompetensgapen i samhället och skapa en hållbar arbetsmarknad för alla.

Kontakt och mer information

Lernia Bemanning AB (lernia.se)

E-post till Lernia Bemanning

E-post till kontaktperson Peder Hansson

Växelnummer till Lernia: 0771-650650

Novare Potential är ett rekryterings- och konsultföretag. De strävar efter att bidra till ökad mångfald och inkludering inom den svenska arbetsmarknaden genom att rekrytera mångkulturella talanger. De jobbar med rekrytering, konsultlösningar, rådgivning, föreläsningar och workshops samt intensivutbildningar för olika branscher. Genom en lösningsorienterad approach har de därför blivit en populär samarbetspartner inte minst bland branscher och företag som har svårt med att lyckas hitta och attrahera rätt kompetens.

I sin modell ”introduktionsrekrytering” erbjuder de sina konsulter en mentor. Mentorskapet är en viktig nyckel till en framgångsrik rekrytering och i det här fallet handlar det om att diskutera kulturella skillnader. De har lärt sig att både deras konsulter och kunder upplever en stor trygghet i att medarbetaren har ett ”kulturellt bollplank”.

Kontakt och mer information

Novare potential (novare.se)

E-post till kontaktperson Lana Haddad, Senior Talent Acquisition, specialist och delägare

Telefonnummer till Lana Haddad +46 708 69 69 88

OnePartnerGroup är ett lokalt bemannings- och rekryteringsföretag som finns över hela Sverige. De har jobb främst inom den privata industrisektorn med både kollektivpersonal och tjänstemän på alla nivåer. Företaget har även jobb inom restaurangbranschen. Genom medlemskapet i Eures hjälper de arbetsgivare och kandidater att rekrytera eller hitta jobb i Europa.

Kontakt och mer information

Onepartnergroup (onepartnergroup.se)

E-post till OnePartnerGroup GGVV AB

Telefonnummer till OnePartnerGroup GGVV AB: +46-370 510 560

TNG är specialister på fördomsfri rekrytering, bemanning och interim. TNG ser bortom det uppenbara och sätter fakta och kompetens framför magkänsla och fördomar. Det gör att de matchar fler kandidater och diversifierade sökande till rätt arbetsgivare. Något som långsiktigt bidrar till TNG:s vision om en hållbar arbetsmarknad. I TNG Group’s Eures-medlemskap ingår även dotterbolaget Ada Digital.

Kontakt och mer information

www.tng.se

E-post till TNG

Telefonnummer till TNG: 08-21 92 00

Trimtab och sammanför människor som söker ett arbete med arbetsgivare som letar en medarbetare. De tror på att alla människor har rätt till en meningsfull sysselsättning och är därför med och skapar rörelse på arbetsmarknaden. De erbjuder tjänster inom bemanning- och rekrytering men också information till arbetssökande gällande olika jobbmöjligheter.

Kontakt och mer information

Trimtab (trim-tab.se)

E-post till kontaktperson Ramon Ali

Eures partner

Sandson Företagsutveckling kan hjälpa dig som söker jobb i Europa, men även dig som är arbetsgivare och söker kompetens från annat EU/EES land. Detta görs i projektet Targeted Mobility Scheme, TMS, som förutom mobilitetsservice även erbjuder ekonomiskt stöd. Vill du söka stöd från projektet är du välkommen att kontakta dem. Sandson arbetar också med Erasmus+ projekt, både som sändande och mottagande part. Har du frågor kring Erasmus+, eller en projektidé du vill hitta partners till, kan du vända dig till dem.

Kontakt och mer information

Sandson.se

E-post till Sandson för frågor om TMS

E-post till Sandson för frågor om Erasmus+

Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.

International House Gothenburg är Sveriges första one-stop-shop för internationell kompetens. Hit får talanger som är nya i Sverige, som vill forska, studera eller arbeta i Göteborg , hjälp, nätverk, samt stöd för vidare karriärmöjligheter i regionen.

Kontakt och mer information

E-post International Talent Advisor Madalina Magnusson

E-post Manager International House Gothenburg Lovisa Bohlin

Move to Gothenburg (movetogothenburg.org)

E-post International House Gothenburg

Business Region Göteborg (businessregiongoteborg.se)

E-post Business Region Göteborg

Handelskammaren Mälardalen är en oberoende privat näringslivsorganisation för små och stora företag. Medlemmarna finns i Västmanlands och Örebro län samt Eskilstuna och Strängnäs kommuner.

Kontakt och mer information

Handelskammaren Mälardalen (handelskammarenmalardalen.se)

Om Eures på handelskammarenmalardalen.se

E-post till Handelskammaren Mälardalen Service AB

International Citizen Hub Lund är en mötesplats för att stötta medföljande till internationella rekryteringar i södra Sverige.

De erbjuder informativa evenemang, ett jobbprogram där internationella talanger får bättre förutsättningar för att navigera på den svenska arbetsmarknaden, samt har drop-in-service där de bland annat besvarar frågor relaterade till jobbsökande.

De aktiviteter de skapar och deltar i syftar till att attrahera och behålla internationella talanger i Sverige. De tillhör Lunds kommun, men deras tjänster, service och aktiviteter är till för hela Skåne.

Kontakt och mer information

International citizen hub (internationalcitizenhub.com)

E-post till International Talent Developer Lisa Andersson

E-post till Communications Manager Martina Åkerlund

Iris är ett av Sveriges ledande utbildningsföretag. De erbjuder individanpassat lärande, bland annat via vuxenutbildningar (komvux), SFI, arbetsmarknadsutbildningar, utredningar, anpassningar, stöd och matchning samt företagsutbildningar.

Kontakt och mer information

Iris (iris.se)

Om Eures på iris.se

E-post till kontaktperson på Iris Hadar AB

På livetiskaraborg.se kan du som är intresserad av att flytta till Skaraborg och Sverige, hitta massor av inspiration och information om de 15 kommunerna i Skaraborg. Det finns övergripande information om hur det är att bo i Sverige men även Skaraborg som helhet.

Det går också att kontakta inflyttarguider som hjälper till att guida till svar på alla typer av frågor som kan röra en flytt, från jobb till boende eller föreningsliv och förskolor.

Kontakt och mer information

www.livetiskaraborg.se

E-post till Livet i Skaraborg

Lycksele kommuns ledstjärna är att ge service till invånare och näringsliv. Kommunen verkar aktivt för hållbar kompetensförsörjning och erbjuder stödtjänster till arbetsgivare och intresserade av att flytta till Lycksele genom att tillhandahålla information, rådgivning, matchning, samt stöd efter rekrytering och flytt.

Kommunens tjänster är tillgängliga under hela rekryterings- och flyttprocessen – före, under och efter.

Kontakt och mer information

Flytta till Lycksele

Näringsliv och arbete

E-post till Lycksele kommun

E-post till kontaktperson Jennifer Bleibdrey

Momentius tillhandhåller affärsjuridiska tjänster och kan erbjuda stöd till arbetsgivare genom att ge information om specifika regler rörande rekrytering inom EU och Sverige samt om faktorer som kan underlätta sådan rekrytering. Det handlar om vilka regler som gäller inom olika rättsområden såsom arbetsrätt, skatterätt, migrationsrätt, socialförsäkringsrätt.

Momentius kan även erbjuda stödtjänster till arbetstagare efter rekrytering i form av juridisk rådgivning inom olika rättsområden såsom migrationsrätt, socialförsäkring, skatterätt, folkbokföring och arbetsrätt.

Kontakt och mer information

Momentiuslpa.eu

E-post till Momentius LPA

Telefonnummer till Momentius LPA: 076-008 79 25

Adress: Magnus Ladulåsgatan 1, 118 65 Stockholm

Kontaktperson: Martin Källgren Thyr

Malå kommun erbjuder stödtjänster till arbetstagare från andra länder inom EU/EES och Schweiz som vill flytta till Malå Kommun. Information och rådgivning ges om hur det fungerar att arbeta i Sverige, arbetsmarknaden samt inflyttarservice.

Tjänster inom information, rådgivning och matchning erbjuds före, under och efter rekryteringsprocessen och flytten. Stödtjänster erbjuds också till arbetsgivare inom Malå kommun i samband med rekrytering av arbetstagare från EU/EES och Schweiz.

Kontakt och mer information

Malå Kommun

E-post till kontaktperson Ethel Cavén

E-post till praktiksamordnare Eija Kjäll