Pressmeddelande, 12 mars 2024

Allt fler ungdomar arbetslösa – stora regionala skillnader

Arbetslösheten bland ungdomar ökar och i slutet av februari var nästan 43 000 arbetslösa.

I takt med en fortsatt uppgång av den totala arbetslösheten drabbas även ungdomar (18-24 år). I slutet av februari var 4 000 fler ungdomar arbetslösa jämfört med samma månad förra året, sammanlagt handlar det om nära 43 000.

– Ungdomar brukar drabbas i en lågkonjunktur eftersom de oftare har tillfälliga arbeten och mindre arbetslivserfarenhet. Samtidigt är flexibiliteten och rörligheten högre bland dem, vilket gör att arbetslösheten bland unga ofta minskar i ett rätt tidigt stadie när konjunkturen väl stärks, säger Eva Samakovlis, analysdirektör på Arbetsförmedlingen.

I slutet av februari var andelen arbetslösa ungdomar 7,9 procent. Dock skiljer sig arbetslöshetsnivån mellan länen. Västerbotten har den lägsta andelen på 5,2 procent. Gävleborg har den högsta på 12,9 procent.

– De geografiska skillnaderna speglar situationen på arbetsmarknaden i stort. När arbetslösheten stiger är det ett bra läge att utbilda sig för att bli mer attraktiv för arbetsgivare när väl arbetsmarknaden vänder uppåt igen, säger Eva Samakovlis.

Kort om arbetsmarknaden i februari 2024

Inom parentes anges motsvarande siffror för februari 2023.

  • 6,8 procent var inskrivna som arbetslösa (6,5).* Sammanlagt 358 625 personer (341 076).
  • 7,9 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (7,3).* Sammanlagt 42 718 ungdomar (38 801).
  • 141 505 av de inskrivna arbetslösa har varit utan arbete i 12 månader eller mer (144 760).
  • 182 719 personer var öppet arbetslösa (158 437).
  • 175 906 personer deltog i program med aktivitetsstöd (182 639).
  • 34 263 personer anmälde sig som arbetssökande (30 775).
  • 26 228 personer fick arbete (25 102).
  • 5 795 personer varslades om uppsägning (15 684).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i februari 2024.

Statistikkartor för alla län

Mer statistik

Verksamhetsstatistiken för mars publiceras den 11 april 2024 kl. 6:00.

Fakta om statistiken    

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Metoden för att beräkna arbetskraftens storlek, och därmed även den relativa arbetslöshetsnivån ändrades under 2024. Läs mer om ändringen här.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens statistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Kontakt