Pressmeddelande, 14 september 2021

Fler är arbetslösa längre

Antalet arbetslösa fortsätter att minska samtidigt som långtidsarbetslösheten är fortsatt hög. I slutet av augusti var drygt 188 000 personer långtidsarbetslösa. Mer än hälften av dem har varit utan arbete i mer än två år.

Arbetslösheten fortsätter att minska och i slutet av augusti understeg antalet inskrivna arbetslösa 400 000. Det är närmare 76 000 personer färre än samma månad förra året och därmed har arbetslösheten minskat till 7,7 procent från 9,1 procent på ett år.  

– Regeringens besked om att många restriktioner tas bort från och med 29 september stärker återhämtningen på arbetsmarknaden ytterligare. Framför allt inom de branscher som varit särskilt drabbade av restriktionerna såsom kultur-, hotell- och restaurangbranscherna, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen. 

Samtidigt blir tudelningen på arbetsmarknaden allt tydligare. Andelen långtidsarbetslösa av samtliga inskrivna arbetslösa ökar och närmar sig 50 procent. Det betyder att det framför allt är de med kort inskrivningstid som kommer i arbete. Tre av fyra som får ett jobb har varit arbetslösa kortare tid än ett år. 

– Det är tydligt att återhämtningen inte kommer alla till del. Långtidsarbetslösheten är på väg att bita sig fast. Fler än hälften av de långtidsarbetslösa har varit arbetslösa två år eller längre och har en svag konkurrensförmåga, exempelvis saknar gymnasieutbildning, är äldre eller utomeuropeiskt födda, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

För att bryta utvecklingen med att allt fler hamnar längre bort från arbetsmarknaden lägger Arbetsförmedlingen stor kraft på att rikta resurser till denna grupp. 

– Långtidsarbetslöshet är ett stort problem för de individer som drabbats, och för hela samhället. Ofta behövs en kombination med insatser, såsom matchningstjänster hos fristående aktörer, arbetsmarknadsutbildningar och subventionerade anställningar för att de här personerna ska komma i arbete, säger Maria Mindhammar, generaldirektör på Arbetsförmedlingen.
 

Kort om arbetsmarknaden augusti 2021

Inom parentes anges motsvarande siffror för augusti 2020.

  • 7,7 procent var inskrivna som arbetslösa (9,21).* Sammanlagt 399 389 personer (475 242).

  • 10,2 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (13,3).* Sammanlagt 52 982 ungdomar (72 356). 
  • 199 075 personer var öppet arbetslösa (289 669).
  • 200 314 personer deltog i program med aktivitetsstöd (185 573).
  • 35 919 personer anmälde sig som arbetssökande (46 903).
  • 36 249 personer fick arbete (36 378).
  • 1 876 personer varslades om uppsägning (3 802).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i augusti 2021.(Från den 1 oktober blir ”Sök månadsstatistik (ny”) och ”Sök veckostatistik (ny)” huvudingångar till statistikverktygen. Länkar till de gamla statistikverktygen kommer att finnas kvar till den 1 december.)

 

Verksamhetsstatistiken för september publiceras den 12 oktober 2021 kl. 06.

 

Fakta om statistiken    

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik
Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 

 

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se