Pressmeddelande, 14 maj 2024

Arbetsmarknaden fortsätter försvagas

Det ekonomiska läget fortsätter att påverka antalet arbetslösa. Ungefär 19 000 personer fler var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i april jämfört med ett år tillbaka.

I slutet av april var drygt 346 000 personer inskrivna som arbetslösa. Det är en ökning med närmare 19 000 personer jämfört med samma period förra året. Arbetslösheten är totalt 6,6 procent.

– Arbetsmarknaden fortsätter försvagas. Jämfört med ett år tillbaka ökar arbetslösheten och antalet varsel, samtidigt som färre antal nya lediga platser anmäls till Platsbanken. Det ekonomiska läget fortsätter att påverka arbetsmarknaden, säger Lars Lindvall, Arbetsförmedlingens prognoschef.

I april varslades cirka 6 900 personer om uppsägning, vilket är den högsta månadssiffran under 2024. I år har knappt 23 600 personer varslats om uppsägning.

– Antalet varsel har under en längre period legat högre än det historiska snittet, men är inte lika högt som under finanskrisen eller pandemin. Samtidigt kan siffrorna variera mycket beroende på enskilda varsel. Generellt är varslen knutna till konjunkturkänsliga branscher, säger Lars Lindvall.

Kort om arbetsmarknaden i april 2024
Inom parentes anges motsvarande siffror för april 2023.

  • 6,6 procent var inskrivna som arbetslösa (6,3).* Sammanlagt 346 029 personer (327 473).
  • 7,2 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (6,6).* Sammanlagt 38 985 ungdomar (35 630).
  • 140 337 av de inskrivna arbetslösa har varit utan arbete i 12 månader eller mer (141 311).
  • 170 595 personer var öppet arbetslösa (146 580).
  • 175 434 personer deltog i program med aktivitetsstöd (180 893).
  • 30 448 personer anmälde sig som arbetssökande (26 050).
  • 33 013 personer fick arbete (29 381).
  • 6 851 personer varslades om uppsägning (3 733).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i april 2024.

Statistikkartor för alla län

Mer statistik

Verksamhetsstatistiken för maj publiceras den 13 juni 2024 kl. 6:00.

Fakta om statistiken     

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Metoden för att beräkna arbetskraftens storlek, och därmed även den relativa arbetslöshetsnivån ändrades under 2024. Läs mer om ändringen här.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens statistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se