Pressmeddelande, 14 december 2023

Arbetslösheten fortsätter att öka

I slutet av november var nästan 339 000 personer inskrivna som arbetslösa.

Sedan maj i år har antalet arbetslösa personer ökat för varje månad. I slutet av november var omkring 339 000 personer arbetslösa, vilket motsvarar en arbetslöshet på 6,5 procent.

Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar (18–24 år) var i november närmare 41 000, vilket är en ökning med runt 3 000 personer jämfört med samma månad föregående år.

För dem som har varit utan arbete i tolv månader eller mer låg arbetslöshetssiffran i november på närmare 138 000. Det är drygt 11 000 färre än i fjol.

Igår publicerades Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2023 och Regionala utsikter 2023, som visar Arbetsförmedlingens bedömning av hur arbetsmarknaden utvecklas fram till och med 2025.

Kort om arbetsmarknaden i november 2023

Inom parentes anges motsvarande siffror för november 2022.

  • 6,5 procent var inskrivna som arbetslösa (6,6).* Sammanlagt 338 686 personer (331 012).
  • 8,1 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (8,1).* Sammanlagt 40 869 ungdomar (38 079).
  • 137 663 av de inskrivna arbetslösa har varit utan arbete i 12 månader eller mer (148 960).
  • 168 936 personer var öppet arbetslösa (152 287).
  • 169 750 personer deltog i program med aktivitetsstöd (178 725).
  • 35 518 personer anmälde sig som arbetssökande (30 645).
  • 25 838 personer fick arbete (26 687).
  • 7 653 personer varslades om uppsägning (5 678).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i november 2023.

Statistikkartor för alla län

Mer statistik

Verksamhetsstatistiken för december publiceras den 16 januari 2024 kl. 6:00.

Fakta om statistiken     

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Statistiken för 2023 avser åldrarna 16-65 år om inget annat anges. Statistiken för 2022 avser åldrarna 16-64 år om inget annat anges.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens statistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se