Pressmeddelande, 13 december 2023

Arbetslösheten ökar – men bristen på utbildad arbetskraft består

Arbetsmarknaden har varit överraskande motståndskraftig, men de senaste månaderna har arbetslösheten börjat öka. Nästa år väntas arbetslösheten fortsätta uppåt för att sedan minska sakta under 2025.

Arbetsmarknaden har under hösten börjat ge vika. Antalet varsel och arbetslösheten ökar samtidigt som antalet lediga jobb blir färre. Arbetsförmedlingens enkätundersökning visar att pessimismen bland arbetsgivare är lika stor nu som i samband med finanskrisen 2008. Samtidigt råder det fortfarande omfattande brist på arbetskraft med efterfrågade kompetensen, främst inom den offentliga sektorn, vilket delvis håller tillbaka uppgången av arbetslösheten.
− Oavsett konjunkturläge kommer efterfrågan på utbildad arbetskraft vara stor, vilket framför allt beror på fler äldre i befolkningen. Det medför ett fortsatt stort behov av personal inom exempelvis inom vård och omsorg, säger Lars Lindvall, prognoschef på Arbetsförmedlingen.

Svårare för långtidsarbetslösa

Även antalet långtidsarbetslösa blir fler och ökar till omkring 150 000 personer i slutet av 2025, enligt Arbetsförmedlingens prognos. Nästan 85 procent av de långtidsarbetslösa bedöms ha en svagare ställning på arbetsmarknaden och utmaningarna är särskilt stora för arbetslösa som varit utan arbete i två år eller mer.
− När arbetsmarknaden försvagas blir konkurrensen tuffare på arbetsmarknaden. Det gör situationen svårare för långtidsarbetslösa, inte minst för personer med kort utbildning, säger Lars Lindvall.

För att undvika att fler blir långtidsarbetslösa och samtidigt säkra kompetensförsörjningen behöver fler ta del av utbildningsinsatser. Många som står längre ifrån arbetsmarknaden behöver också gå till olika former av subventionerade anställningar.
− Genom dessa får man arbetslivserfarenhet, språkträning och nätverk vilket förbättrar chanserna på arbetsmarknaden, säger Lars Lindvall.

Skillnaderna inom landet ökar

Arbetslösheten bedöms öka mest i södra Sverige och framför allt i storstadsområdena. I de tre nordligaste länen, väntas arbetslösheten tvärtom vara lägre år 2025 än vad den är idag.
− Arbetsmarknaden i norra Sverige är starkt knuten till de stora, gröna investeringarna som genomförs i regionen, men också till demografiska förändringar med en åldrande befolkning, säger Lars Lindvall.

Andel och antal inskrivna arbetslösa

(Årligt genomsnitt, utfall för 20212022, prognos 20232025)

2021              7,9 procent    409 000

2022              6,8 procent    342 000

2023              6,4 procent    333 000

2024              6,6 procent    354 000

2025              6,6 procent    355 000

Läs hela rapporten på Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2023 - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

 

Studiosamtal med experter
Arbetsmarknadsutsikterna 2024-2025 kommenteras och analyseras av prognoschef Lars Lindvall och arbetsmarknadsanalytiker Marcus Löwing i ett studiosamtal lett av Susanne Delastacia. Se sändningen här: Prognos: Utvecklingen på arbetsmarknaden 2024-2025 - Arbetsförmedlingen - Play (arbetsformedlingen.se)

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se