Fakta om Arbetsförmedlingens verksamhet

Information om coronakrisen

Frågor och svar som är bra för dig att hålla koll på med anledning av coronaviruset covid-19. Vi följer utvecklingen och uppdaterar kontinuerligt.

Coronaviruset och arbetssökande

Coronaviruset och arbetsgivare

Tillväxtverket om korttidsarbete

Statistik

Arbetssökande, arbetsmarknadspolitiska program, lediga platser, varsel och etableringsuppdraget.

Statistik

Inkomna varsel - uppdateras måndagar klockan 12

Varselstatistik 1992-2019 – och annan tidigare statistik

Prognoser och analyser

Rapporter om arbetsmarknaden, arbetsmarknadspolitiska program och prognoser.

Analyser och prognoser

Arbetsförmedlingen reformeras

Så förbereder vi oss för den nya myndigheten 2021.

Reformeringen av Arbetsförmedlingen

Erbjudanden och tjänster

Vår service till arbetssökande och arbetsgivare. Allt är kostnadsfritt.

Erbjudanden och tjänster för arbetssökande

Erbjudanden och tjänster för arbetsgivare

Våra specialförmedlingar

Arbetsförmedlingar inom sjöfart samt kultur och media.

Specialförmedlingar

Upphandlade arbetsförmedlingstjänster

Pågående och planerade upphandlingar.

Till leverantörssidan

Uppdraget från regeringen

Regleringsbrev och prioriterade uppdrag.

Vårt uppdrag

Så här använde Arbetsförmedlingen sin budget

Arbetsförmedlingen fick 67 miljarder kronor för att utföra sitt uppdrag 2019. En dryg tiondel gick till myndighetens löner och lokalhyror. De stora utgiftsposterna stod a-kassa, aktivitetsstöd och etableringsersättning för.

Så här fördelades anslaget

Cirkeldiagram som visar hur Arbetsförmedlingens budget för 2019 användes

Statistik från 2019…

  • 1,15 miljoner lediga tjänster anmäldes till Platsbanken (1,3 miljoner 2018)
  • Arbetsförmedlingens webbplats hade 5 miljoner besök i månaden i genomsnitt. (4,5 miljoner)
  • 82 procent av de arbetssökande valde att skriva in sig själva via arbetsformedlingen.se ( 70 procent)
  • 349 000 personer var inskrivna som arbetssökande på Arbetsförmedlingen (347 000). Av dem var 201 000 utrikes födda.
  • 124 000 av de arbetslösa hade högst förgymnasial utbildning. (123000)
  • Närmare 61 000 hade en funktionsnedsättning. (63 000)