Fakta om Arbetsförmedlingens verksamhet

Statistik

Arbetssökande, arbetsmarknadspolitiska program, lediga platser, varsel och etableringsuppdraget.

Statistik

Veckostatistik - uppdateras måndagar klockan 12

Äldre statistik 1992-2021

Prognoser och analyser

Rapporter om arbetsmarknaden, arbetsmarknadspolitiska program och prognoser.

Analyser och prognoser

Arbetsförmedlingen reformeras

Så förbereder vi oss för den nya myndigheten.

Reformeringen av Arbetsförmedlingen

Erbjudanden och tjänster

Vår service till arbetssökande och arbetsgivare. Allt är kostnadsfritt.

Erbjudanden och tjänster för arbetssökande

Erbjudanden och tjänster för arbetsgivare

Branscharbetsförmedling

Arbetsförmedlingar inom sjöfart, gruvnäring, luftfart samt kultur och media.

Branscharbetsförmedling

Upphandlade arbetsförmedlingstjänster

Pågående och planerade upphandlingar.

Till leverantörssidan

Uppdraget från regeringen

Regleringsbrev och prioriterade uppdrag.

Vårt uppdrag


Så användes anslaget för 2021

Cirkeldiagram som visar hur Arbetsförmedlingens budget för 2020 användes

Statistik från 2021

  • 1,34 miljoner lediga tjänster anmäldes till Platsbanken. (2020: 961 000)
  • Arbetsförmedlingens webbplats hade 9,9 miljoner besök i månaden i genomsnitt. (7,5 miljoner)
  • 91 procent av de arbetssökande valde att skriva in sig själva via arbetsformedlingen.se. (92 procent)
  • 409 000 personer var inskrivna som arbetssökande på Arbetsförmedlingen (437 000). Av dem var 222 000 utrikes födda. (235 000)
  • 138 000 av de arbetslösa hade högst förgymnasial utbildning. (142 000)
  • Närmare 59 000 hade en funktionsnedsättning. (63 000)