Fakta om Arbetsförmedlingens verksamhet

Vårt uppdrag har tre huvudområden: matchning, rustande insatser och kontroll av arbetslöshetsförsäkringen. Här hittar du den mest efterfrågade informationen och statistiken.

Statistik

Arbetssökande, arbetsmarknadspolitiska program, lediga platser, varsel och etableringsuppdraget.

Statistik

Prognoser och analyser

Rapporter om arbetsmarknaden, arbetsmarknadspolitiska program och prognoser.

Analyser och prognoser

Arbetsmarknadsutsikter per län

Så förväntas arbetsmarknaden utvecklas.

Prognos 2019-2021

Arbetsförmedlingen reformeras

Så förbereder vi oss för den nya myndigheten 2021.

Reformeringen av Arbetsförmedlingen

Erbjudanden och tjänster

Vår service till arbetssökande och arbetsgivare. Allt är kostnadsfritt.

Det här erbjuder vi

Våra specialförmedlingar

Arbetsförmedlingar inom sjöfart samt kultur och media.

Specialförmedlingar

Upphandlade arbetsförmedlingstjänster

Pågående och planerade upphandlingar.

Till leverantörssidan

Uppdraget från regeringen

Regleringsbrev och prioriterade uppdrag.

Vårt uppdrag

Så här använde Arbetsförmedlingen sin budget

Arbetsförmedlingen fick 67 miljarder kronor för att utföra sitt uppdrag 2019. En dryg tiondel gick till myndighetens löner och lokalhyror. De stora utgiftsposterna stod a-kassa, aktivitetsstöd och etableringsersättning för.

Så här fördelades anslaget

Cirkeldiagram som visar hur Arbetsförmedlingens budget för 2019 användes

Statistik från 2019…

  • 1,15 miljoner lediga tjänster anmäldes till Platsbanken (1,3 miljoner 2018)
  • Arbetsförmedlingens webbplats hade 5 miljoner besök i månaden i genomsnitt. (4,5 miljoner)
  • 82 procent av de arbetssökande valde att skriva in sig själva via arbetsformedlingen.se ( 70 procent)
  • 349 000 personer var inskrivna som arbetssökande på Arbetsförmedlingen (347 000). Av dem var 201 000 utrikes födda.
  • 124 000 av de arbetslösa hade högst förgymnasial utbildning. (123000)
  • Närmare 61 000 hade en funktionsnedsättning. (63 000)