Fakta om Arbetsförmedlingens verksamhet

Vårt uppdrag har tre huvudområden: matchning, rustande insatser och kontroll av arbetslöshetsförsäkringen. Här hittar du den mest efterfrågade informationen och statistiken.

Statistik

Arbetssökande, arbetsmarknadspolitiska program, lediga platser, varsel och etableringsuppdraget.

Statistik

Prognoser och analyser

Rapporter om arbetsmarknaden, arbetsmarknadspolitiska program och prognoser.

Analyser och prognoser

Arbetsmarknadsutsikter per län

Så förväntas arbetsmarknaden utvecklas.

Prognos 2019-2020

Arbetsförmedlingen reformeras

Så förbereder vi oss för den nya myndigheten 2021.

Reformeringen av Arbetsförmedlingen

Erbjudanden och tjänster

Vår service till arbetssökande och arbetsgivare. Allt är kostnadsfritt.

Det här erbjuder vi

Våra specialförmedlingar

Arbetsförmedlingar inom sjöfart samt kultur och media.

Specialförmedlingar

Upphandlade arbetsförmedlingstjänster

Pågående och planerade upphandlingar.

Till leverantörssidan

Uppdraget från regeringen

Regleringsbrev och prioriterade uppdrag.

Vårt uppdrag

Så här använder Arbetsförmedlingen sin budget

Arbetsförmedlingen fick 71 miljarder kronor för att utföra sitt uppdrag 2018. En dryg tiondel gick till myndighetens löner och lokalhyror. De stora utgiftsposterna stod a-kassa, aktivitetsstöd och ersättningar till arbetsgivare för.

Så här fördelades anslaget

Statistik från 2018…

  • 1,3 miljoner lediga tjänster anmäldes till Platsbanken, 41 000 fler än 2017
  • Arbetsförmedlingens webbplats hade 4,5 miljoner besök i månaden i genomsnitt.
  • 70 procent av de arbetssökande valde att skriva in sig själva via arbetsformedlingen.se
  • 932 000 personer var inskrivna som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Av de fick 347 000 jobb och 47 000 började studera.
  • 491 000 av de inskrivna var inrikes födda, 442 000 utrikes födda.
  • Av samtliga inskrivna arbetslösa saknade 36 procent gymnasieutbildning (35 procent 2017)