Fakta om Arbetsförmedlingens verksamhet

Statistik

Arbetssökande, arbetsmarknadspolitiska program, lediga platser, varsel och etableringsuppdraget.

Statistik

Veckostatistik - uppdateras måndagar klockan 12

Äldre statistik 1992-2021

Prognoser och analyser

Rapporter om arbetsmarknaden, arbetsmarknadspolitiska program och prognoser.

Analyser och prognoser

Erbjudanden och tjänster

Vår service till arbetssökande och arbetsgivare. Allt är kostnadsfritt.

Erbjudanden och tjänster för arbetssökande

Erbjudanden och tjänster för arbetsgivare

Branscharbetsförmedling

Arbetsförmedlingar inom sjöfart, gruvnäring, luftfart samt kultur och media.

Branscharbetsförmedling

Upphandlade arbetsförmedlingstjänster

Arbetsförmedlingen upphandlar arbetsmarknadstjänster för att snabbt och effektivt få arbetssökande i arbete eller utbildning.

Till leverantörssidan

Uppdraget från regeringen

Regleringsbrev och prioriterade uppdrag.

Vårt uppdrag


Så användes anslaget för 2022

Cirkeldiagram över Arbetsförmedlingens anslagsförbrukning. Anslagsposterna i punktform under rubriken Så användes anslaget.

Totalt 81,3 miljarder kronor varav:

 • lönesubventioner arbetsgivare 18,4 miljarder
 • aktivitetsstöd, utvecklingsersättning 16,5 miljarder
 • a-kassa 14,4 miljarder
 • förvaltning: Arbetsförmedlingens lokaler, löner med mera 7,9 miljarder
 • externa leverantörer och anordnare 4,4 miljarder
 • statliga ålderspensionsavgifter 3,8 miljarder
 • etableringsersättning 1 miljard
 • övriga kostnader 0,6 miljarder
 • lämnades tillbaka 14,4 miljarder.

Statistik från 2022

 • 2,01 miljoner lediga tjänster anmäldes till Platsbanken. (2021: 1,34 miljoner)
 • Arbetsförmedlingens webbplats hade 7,7 miljoner besök i månaden i genomsnitt. (2021: 9,9 miljoner)
 • 88 procent av de arbetssökande valde att skriva in sig själva via arbetsformedlingen.se. (2021: 91 procent)
 • 546 000 personer var inskrivna som arbetssökande på Arbetsförmedlingen (409 000). Av dem var 282 000 utrikes födda. (2021: 222 000)
 • 187 000 av de arbetslösa hade högst förgymnasial utbildning. (2021: 138 000)
 • Närmare 53 000 hade en funktionsnedsättning. (2021: 59 000)