Eures – European Employment Services

European Employment Services, Eures, är ett väletablerat nätverk som har funnits i 25 år. Aktörerna i nätverket samarbetar för att underlätta rörligheten av arbetstagare i Europa.

Europakarta som visar Eures-nätverket

I nätverket ingår den europeiska samordningsbyrån på den Europeiska arbetsmyndigheten ELA, nationella samordningskontor, samt medlemmar och partner med över 1 000 Eures-personal i 31 länder.

EU:s princip om fri rörlighet för arbetstagare är en av de viktigaste rättigheterna för Europas medborgare.

Syftet med nätverket Eures, European Employment Services, är att hjälpa och stödja både arbetssökande och arbetsgivare i att hitta varandra över de europeiska landsgränserna inom EU/EES och Schweiz.

Rättslig grund

Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2016/589 ligger till grund för samarbetet.

11(8) Mall för beskrivning av godkännandesystem (europa.eu)

17(8) Tekniska standarder för matchning (europa,eu)

19(2) Klassificering av yrken/kompetenser (europa.eu)

19(5) Mappning av yrken/kompetenser (europa.eu)

31(5) Mall för arbetsprogram (europa.eu)

32(3) Resultatmätningssystem (europa.eu)

Det finns även en kompletterande svensk förordning och en föreskrift AFFS 2018:4.

Förordning (2018:154) om godkännande av Euresmedlemmar och Euressamarbetspartner (riksdagen.se)

AFFS 2018:4

Från att enbart offentliga arbetsförmedlingar i Europa varit medlemmar är numera även privata företag och organisationer medlemmar och partner i Eures-nätverket. Ett utvidgat nätverk innebär att fler aktörer stimuleras i sitt arbete med rekrytering över gränserna.

Eures nationella samordningskontor (NSK)

NSK ansvarar för Eures-nätverkets samordning i Sverige. NSK godkänner, samordnar och stödjer medlemmar och partner i nätverket, samt uppdaterar informationen om Sveriges arbetsmarknad på Eures-portalen. NSK ansvarar även för organisering av och antagning till Eures-utbildningar, sammanställning av arbetsprogram och resultatrapporter samt för dialog med NSK i andra länder och Eures europeiska samordningsbyrå.

Arbetsförmedlingen har tilldelats rollen som nationellt samordningskontor för Eures av regeringen. Arbetsförmedlingen är också en av Eures-medlemmarna i Sverige.

Kontakta NSK via mejl

Eures-portalen – en samlingsplats för arbetsgivare och kandidater

Eures-portalen är navet inom Eures-nätverket. Här finns möjligheter att hitta både lediga jobb och kandidater från andra länder. Nätverkets medlemmar uppdaterar portalen löpande med nya cv:n och jobbannonser.

På Eures-portalen finns även information om arbetsmarknaden i alla länder inom EU/EES och Schweiz.

Eures-portalen (ec.europa.eu)