Eures - European Employment Services

European Employment Services, Eures, är ett väletablerat nätverk som har funnits i 25 år. Aktörerna i nätverket samarbetar för att underlätta rörligheten av arbetstagare i Europa.

Europakarta som visar Eures-nätverket

I nätverket ingår EU-kommissionen samt nationella
samordningskontor, medlemmar och partners med över 1 000 Eures-personal i 31 länder.

EU:s princip om fri rörlighet för arbetstagare är en av de viktigaste rättigheterna för Europas medborgare.

Syftet med nätverket Eures, European Employment Services, är att hjälpa och stödja både arbetssökande och arbetsgivare i att hitta varandra över de europeiska landsgränserna inom EU/EES och Schweiz.

Eures nationella samordningskontor (NSK)

NSK ansvarar för Eures-nätverkets samordning i Sverige. NSK godkänner, samordnar och stödjer medlemmar och partner i nätverket, samt uppdaterar informationen om Sveriges arbetsmarknad på Eures-portalen. NSK ansvarar även för organisering av och antagning till Eures-utbildningar, sammanställning av arbetsprogram och resultatrapporter samt för dialog med NSK i andra länder och Eures europeiska samordningsbyrå.

Arbetsförmedlingen har tilldelats rollen som nationellt samordningskontor för Eures av regeringen. Arbetsförmedlingen är också en av Eures-medlemmarna i Sverige.

Kontakta NSK

Eures-portalen – en samlingsplats för arbetsgivare och kandidater

Eures-portalen är navet inom Eures-nätverket. Här finns möjligheter att hitta både lediga jobb och kandidater från andra länder. Nätverkets medlemmar uppdaterar portalen löpande med nya cv:n och jobbannonser.

På Eures-portalen finns även information om arbetsmarknaden i alla länder inom EU/EES och Schweiz.

Eures-portalen