Pressmeddelande, 06 april 2020

49 500 varslade i spåren av pandemin

Sedan 1 mars fram tills nu har drygt 49 500 personer blivit varslade om uppsägning. – Varseltakten är fortsatt hög och nu ser vi att antalet nyinskrivna arbetslösa också börjar stiga markant, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Som ett resultat av den pågående pandemin har antalet inrapporterade varsel till Arbetsförmedlingen ökat i mycket hög takt. Den senaste veckan, mellan den 30 mars och 5 april, har Arbetsförmedlingen registrerat 12 733 personer som varslades om uppsägning. Det är 5 700 färre än veckan innan.

Flest antal personer berörda av varsel arbetar inom hotell- och restaurangverksamhet, bemanning och handel, transport samt information och kommunikation. Antalet personer berörda av varsel har ökat i samtliga län jämfört med förra veckan. Flest personer, 54 procent, berörda av varsel om uppsägning har en arbetsgivare med huvudsäte i Stockholm.

De som varslats har ännu inte blivit av med jobben. Men till följd av krisen drabbas redan nu tim- och visstidsanställda. Antalet nyinskrivna arbetslösa ökar i snabbare takt än tidigare. Under perioden 30 mars till 5 april skrev 25 350 personer in sig på Arbetsförmedlingen. Det är 16 761 fler än samma vecka föregående år.

-Antalet nyinskrivna förra veckan är något högre än någon enskild vecka under finanskrisen 2008 vilket säger en hel del om det allvarliga läget, säger Annika Sundén.

Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten kommer att fortsätta öka till följd av krisen och mobiliserar därför resurser för att möta detta.

- Nu prioriterar vi att alla som skriver in sig hos Arbetsförmedlingen får en första kontakt för att få stöd och ersättning, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

I Platsbanken på arbetsformedlingen.se finns en ny samlingsplats för annonser för arbetsgivare med akut behov av personal – #jobbjustnu. För arbetssökande finns en ny ingång på Platsbankens startsida där annonserna enkelt går att hitta.

Korttidpermitteringar / korttidsarbete

Företag som väljer korttidsarbete för sina anställda ska ansöka om detta hos Tillväxtverket. Stödet kommer att finnas tillgängligt att söka 7 april, men kan tillämpas retroaktivt från 16 mars. Det kommer att gälla under 2020. Arbetsgivare är inte skyldiga att varsla om permittering till Arbetsförmedlingen om korttidspermittering.Tillväxtverkets information om korttidsarbete

Antalet personer berörda av varsel om uppsägning

Avser registreringar under perioden 2020-03-01 till 2020-04-05, per län

1 mars - 5 april 2020
Stockholms län 26 862
Uppsala län 663
Södermanlands län 415
Östergötlands län 1 607
Jönköpings län 1 917
Kronobergs län 366
Kalmar län 439
Gotlands län 108
Blekinge län 197
Skåne län 3 002
Hallands län 1 106
Västra Götalands län 8 436
Värmlands län 750
Örebro län 406
Västmanlands län 496
Dalarnas län 325
Gävleborgs län 652
Västernorrlands län 250
Jämtlands län 436
Västerbottens län 339
Norrbottens län 594
Ingen uppgift 167
Riket 49 533

Antalet personer berörda av varsel om uppsägning

Avser registreringar under perioden 2020-03-01 till 2020-04-05, per näringsgren
 

Näringsgren 1 mars - 5 april 2020
Jordbruk, skogsbruk och fiske 16
Utvinning av mineral 0
Tillverkning 3 084
Försörjning av el, gas, värme och kyla 0
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 562
Byggverksamhet 1 848
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 5 414
Transport och magasinering 4 311
Hotell- och restaurangverksamhet 14 299
Informations- och kommunikationsverksamhet 2 298
Finans- och försäkringsverksamhet 15
Fastighetsverksamhet 118
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 3 108
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 9 420
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 0
Utbildning 499
Vård och omsorg; sociala tjänster 745
Kultur, nöje och fritid 2 819
Annan serviceverksamhet 977
Uppgift saknas 0
Summa 49 533

Arbetsförmedlingen har inte möjlighet att ge uppgifter om varselsituationen på kommunnivå, detta med hänsyn till de sekretessregler som gäller kring inrapporterade varsel.

Veckostatistiken inklusive varselstatistik publiceras nästa gång tisdagen den 14 april kl 12:00.

Mer statistik

Varsel 2020

Varselstatistik 1992-2019

Mer statistik på vecko- och månadsbasis

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se

Mer information

Bilaga-20200406