Statistik

Här publiceras varje månad löpande statistik om arbetssökande, lediga platser, arbetsmarknadspolitiska program och varsel.

Publiceringsdatum  2020

Klockan 6 följande dagar presenterar vi ny månads- och varselstatistik.

 • 14 januari
 • 11 februari
 • 11 mars
 • 15 april
 • 11 maj
 • 11 juni
 • 13 juli
 • 11 augusti
 • 14 september
 • 12 oktober
 • 11 november
 • 14 december

Månadsstatistik

Månadsstatistik om arbetssökande och lediga platser.

Kompletterande statistik för etableringsuppdraget

Redovisning av "Nya, pågående och avslutade aktiviteter" inom etableringsuppdraget.

Etableringsuppdraget består av etableringslagstiftningen (2010:197) som upphörde den 31 december 2017 samt etableringsprogrammet enligt det nya regelverk för de nyanländas etablering som gäller från den 1 januari 2018.

Etablering månadsstatstik januari 2020

Pågående deltagarperioder, program och insatser

Eftersom en person kan delta i fler än ett program/insatser samtidigt kan redovisningen av pågående deltagperioder inte summeras för att få en bild över antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen.

Pågående deltagarperioder januari  2020

Antal deltagare per leverantör

Som ett komplement till Arbetsförmedlingens ordinarie månadsstatistik publicerar vi en redovisning av antal deltagare hos våra leverantörer inom:

Arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning januari 2020

Introduktion till arbete januari 2020

Introduktion till arbete (2016-2018)

Stöd och matchning januari 2020

Antal sökande per a-kassa

Antal sökande, inskrivna arbetslösa, deltidsarbetslösa och timanställda, per a-kassa.

 Januari 2020

Veckostatistik

Veckostatistik om arbetssökande och lediga platser.
Uppdateras varje måndag klockan 10.45.

Varselstatistik

Varselstatistik, statistik över den senaste månadens inkomna varsel.

Antal varsel och antal berörda personer under 2020

I riketJanuari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

Per länJanuari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December


Statistiken skickas även som pressmeddelanden.

Prenumerera på våra pressmeddelanden