Statistik

Här publiceras varje månad löpande statistik om arbetssökande, lediga platser och arbetsmarknadspolitiska program. (För varsel se rubriken Varselstatistik nedan)

Publiceringsdatum  2020

Klockan 6 följande dagar presenterar vi ny månadsstatistik.

 • 14 januari
 • 11 februari
 • 11 mars
 • 15 april
 • 11 maj
 • 11 juni
 • 13 juli
 • 11 augusti
 • 14 september
 • 12 oktober
 • 11 november
 • 14 december

Månadsstatistik

Månadsstatistik om arbetssökande och lediga platser.

Kompletterande statistik för etableringsuppdraget

Redovisning av "Nya, pågående och avslutade aktiviteter" inom etableringsuppdraget.

Etableringsuppdraget består av etableringslagstiftningen (2010:197) som upphörde den 31 december 2017 samt etableringsprogrammet enligt det nya regelverk för de nyanländas etablering som gäller från den 1 januari 2018.

Etablering månadsstatstik juni 2020

Pågående deltagarperioder, program och insatser

Eftersom en person kan delta i fler än ett program/insatser samtidigt kan redovisningen av pågående deltagperioder inte summeras för att få en bild över antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen.

Pågående deltagarperioder juni  2020

Antal deltagare per leverantör

Som ett komplement till Arbetsförmedlingens ordinarie månadsstatistik publicerar vi en redovisning av antal deltagare hos våra leverantörer inom:

Arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning juni 2020

Introduktion till arbete juni 2020

Introduktion till arbete (2016-2018)

Stöd och matchning juni 2020

Kundval rusta och matcha juni 2020

Antal sökande per a-kassa

Antal sökande, inskrivna arbetslösa, deltidsarbetslösa och timanställda, per a-kassa.

 Juni 2020

Veckostatistik

Veckostatistik om arbetssökande och lediga platser.
Från och med måndag den 6 april publiceras veckostatistiken klockan 12.00.

Varselstatistik

Varselstatistik, statistik över den senaste månadens inkomna varsel. Från och med 17 mars uppdaterar vi månadsstatistiken varje måndag kl 12.00. Siffrorna är preliminära och fram till och med det datum som anges i filen.

Antal varsel och antal berörda personer under 2020

I riketJanuari

Februari

Mars

April

Maj 

Juni

Juli t o m 10 juli

Augusti

September

Oktober

November

December


Per länJanuari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli t o m 10 juli

Augusti

September

Oktober

November

December


Tillfällig statistik per län och bransch

Juni

Statistiken skickas även som pressmeddelanden.

Prenumerera på våra pressmeddelanden