Statistik

Här publiceras löpande statistik om arbetssökande, lediga platser, arbetsmarknadspolitiska program och varsel.

Månadsstatistik

Månadsstatistik om arbetssökande och lediga platser.

Kompletterande statistik för etableringsuppdraget

Redovisning av "Nya, pågående och avslutade aktiviteter" inom etableringsuppdraget.

Etableringsuppdraget består av etableringslagstiftningen (2010:197) som upphörde den 31 december 2017 samt etableringsprogrammet enligt det nya regelverk för de nyanländas etablering som gäller från den 1 januari 2018.

Etablering månadsstatstik november 2019

Pågående deltagarperioder, program och insatser

Eftersom en person kan delta i fler än ett program/insatser samtidigt kan redovisningen av pågående deltagperioder inte summeras för att få en bild över antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen.

Pågående deltagarperioder november  2019

Antal deltagare per leverantör

Som ett komplement till Arbetsförmedlingens ordinarie månadsstatistik publicerar vi en redovisning av antal deltagare hos våra leverantörer inom:

Arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning november 2019

Introduktion till arbete november 2019

Introduktion till arbete (2016-2018)

Stöd och matchning november 2019

Antal sökande per a-kassa

Antal sökande, inskrivna arbetslösa, deltidsarbetslösa och timanställda, per a-kassa.

 November 2019

Veckostatistik

Veckostatistik om arbetssökande och lediga platser.
Uppdateras varje måndag klockan 10.45.

 

 

Varselstatistik

Varselstatistik, statistik över den senaste månadens inkomna varsel.

Antal varsel och antal berörda personer under 2019

Publiceringsdatum 2019 och 2020

Klockan 06.00 följande dagar presenterar vi ny månads- och varselstatistik.

2019

 • 12 december

2020

 • 14 januari
 • 11 februari
 • 11 mars
 • 15 april
 • 11 maj
 • 11 juni
 • 13 juli
 • 11 augusti
 • 14 september
 • 12 oktober
 • 11 november
 • 14 decemberStatistiken skickas även som pressmeddelanden.

Prenumerera på våra pressmeddelanden