Tidigare statistik

Arbetssökande 1996 - 2018

Riket

      

 

      

Län/Kommun

      

Inskrivna arbetslösa - tid utan arbete 2006 - 2018

Riket

      

 

      

Län/Kommun

      

Inskrivna arbetslösa, 2008 - 2018

Andel av den registerbaserade arbetskraften, 2008-2018

 

 

Kompletterande statistik, Moderna beredskapsjobb samt Extratjänst 2017-01 -- 2018-03

Under tiden 2017-01--2018-03 kompletterades den ordinarie månadsstatistiken med en excell redovisning eftersom samtliga pågående beslut gällande moderna beredskapsjobb inte gick att se. Detta berodde på att systemstöd för att ta beslut om moderna beredskapsjobb infördes först i slutet av mars 2017. Modellen och regelverket för moderna beredskapsjobb är detsamma som för extratjänst och i väntan på möjligheten att fatta särskilt beslut om moderna beredskapsjobb fattades beslut om extratjänst i staten.

Statistiken för moderna beredskapsjobb som Arbetsförmedlingen rapporterar till regeringen baseras på pågående beslut om extratjänster i staten samt beslut om moderna beredskapsjobb. Denna distinktion är tyvärr inte möjlig att göra i månadsstatistiken. Som komplement till månadsstatistiken publicerar vi därför månatligen en sammanställning av pågående beslut, Moderna beredskapsjobb samt Extratjänst.

”Moderna beredskapsjobb samt extratjänst, pågående deltagarperioder”