Pressmeddelande, 18 maj 2020

Många ungdomar bland de nya arbetslösa

Antalet nyinskrivna fortsatte att öka förra veckan och arbetslösheten är nu 8,4 procent. Bland ungdomar är arbetslöshetsnivån 11,0 procent. Även antalet personer som varslats om uppsägning ökade igen.

Arbetslösheten fortsätter att öka i hög takt. Den gångna veckan skrev 11 057 personer in sig som arbetssökande, vilket är 2 534 färre än veckan före. Totalt är 431 007 personer inskrivna arbetslösa vilket motsvarar 8,4 procents arbetslöshet. Bland ungdomar är arbetslöshetsnivån 11,0 procent, en ökning från 9,3 procent vecka 10 när krisen började. Totalt är 58 321 ungdomar inskrivna som arbetslösa, 18 000 fler än samma vecka förra året.

– De branscher som drabbats har många ingångsjobb där ungdomar arbetar, exempelvis hotell- och restaurangverksamhet, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Efter förrförra veckans minskning ökade antalet varsel igen den senaste veckan. Mellan 11 och 17 maj varslades 2 618 personer om uppsägning, de flesta inom bemanning och researrangörer. Totalt har 73 655 personer varslats om uppsägning sedan början av mars.

– Varselnivåerna varierar från vecka till vecka. Den kommande utvecklingen är osäker men vi förväntar oss fler varsel även framöver, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Antalet personer berörda av varsel om uppsägning

Avser registreringar under perioden 2020-03-01 till 2020-05-17, per län

1 mars – 17 maj 2020
Stockholms län 37 179
Uppsala län 930
Södermanlands län 1 140
Östergötlands län 2 784
Jönköpings län 2 337
Kronobergs län 605
Kalmar län 931
Gotlands län 226
Blekinge län 432
Skåne län 4 743
Hallands län 1 341
Västra Götalands län 13 040
Värmlands län 959
Örebro län 657
Västmanlands län 655
Dalarnas län 1 252
Gävleborgs län 1 085
Västernorrlands län 330
Jämtlands län 527
Västerbottens län 706
Norrbottens län 1 515
Ingen uppgift 281
Riket 73 655
 

Antalet personer berörda av varsel om uppsägning

Avser registreringar under perioden 2020-03-01 till 2020-05-17, per näringsgren

Näringsgren

1 mars – 17 maj 2020
Jordbruk, skogsbruk och fiske 38
Utvinning av mineral 0
Tillverkning 8 249
Försörjning av el, gas, värme och kyla 0
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 589
Byggverksamhet 2 913
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 7 572
Transport och magasinering 8 389
Hotell- och restaurangverksamhet 17 530
Informations- och kommunikationsverksamhet 3 208
Finans- och försäkringsverksamhet 515
Fastighetsverksamhet 174
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 4 657
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 11 607
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 14
Utbildning 869
Vård och omsorg; sociala tjänster 1 031
Kultur, nöje och fritid 5 099
Annan serviceverksamhet 1 201
Uppgift saknas 0
Summa

73 655

 

Arbetsförmedlingen har inte möjlighet att ge uppgifter om varselsituationen på kommunnivå, detta med hänsyn till de sekretessregler som gäller kring inrapporterade varsel.

Ungdomsarbetslösheten på läns- och kommunnivå i april finns i separat bilaga. 

Veckostatistiken, inklusive varsel, publiceras nästa gång måndag 25 maj kl. 12.00.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Varsel 2020

Varselstatistik 1992–2019

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se