Pressmeddelande, 23 mars 2020

Kraftig ökning av antalet varsel

Den pågående pandemin har satt Sveriges ekonomi under hård press. Allvaret i situationen återspeglas i antalet inkomna varsel till Arbetsförmedlingen som stigit kraftigt de senaste två veckorna. – Vi förbereder oss nu för de stora utmaningar som väntar på den svenska arbetsmarknaden, säger Maria Mindhammar, Arbetsförmedlingens generaldirektör.

Den senaste veckan, mellan den 16 och 22 mars, har Arbetsförmedlingen hittills registrerat 13 698 personer som varslade om uppsägning. Hittills under mars månad är det sammantaget 18 367 personer som varslats om uppsägning, vilket är något i underkant eftersom alla ärenden ännu inte registrerats. Detta är dramatiskt fler jämfört med hela mars månad 2019 då antalet berörda personer uppgick till 3 292.

– Antalet personer berörda av varsel ökade i rekordhög takt under tredje veckan i mars. Vi ser nu spridningseffekter på arbetsmarknaden – både geografiskt och över olika näringsgrenar, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen. 

Flest personer berörda av varsel om uppsägning återfinns fram till och med den 22 mars i storstadslänen. Störst andel återfinns i Stockholm (56 procent), följt av Västra Götaland (19 procent) och Skåne (6 procent). Övriga län i Sverige har dock tagit över en större andel, 18 procent jämfört med 9 procent fram till och med andra veckan i mars. 

– Alla varsel leder inte till uppsägningar och arbetslöshet. Utvecklingen framöver beror på hur långvarig krisen blir, men också på olika former av stödinsatser och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Regeringens förslag på krispaket kan innebära att färre blir uppsagda och arbetslösa, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Under finanskrisen 2008 blev omkring 6 av 10 personer berörda av varsel uppsagda sex månader efter lagt varsel, 3 av 10 blev i slutändan arbetslösa. 
– Vi kommer behöva omfördela våra resurser för att stötta de som riskerar att bli arbetslösa till följd av krisen. Det gör vi utifrån en redan utsatt situation på myndigheten med anledning av att vi själva tvingades till stora personalnedskärningar förra året, säger Maria Mindhammar, Arbetsförmedlingens generaldirektör. 

 

Antalet personer berörda av varsel om uppsägning

Avser registreringar under perioden 2020-03-01 till 2020-03-22, per län.
Observera att siffror för februari 2020 och för mars 2019 är månadssiffror.

Antalet personer berörda av varsel om uppsägning

Avser registreringar under perioden 2020-03-01 till 2020-03-22, per näringsgren.
Observera att siffror för februari 2020 och för mars 2019 är månadssiffror.

Arbetsförmedlingen har inte möjlighet att ge uppgifter om varselsituationen på kommunnivå. Ej heller hur enskilda branscher inom ett län är berörda, detta med hänsyn till de sekretessregler som gäller kring inrapporterade varsel.

Varselstatistik för fjärde veckan i mars publiceras den 30 mars 2020 kl. 12:00. Månadsstatistiken publiceras den 6 april.

Mer statistik

Varsel 2020 och mer statistik på vecko- och månadsbasis

Varselstatistik 1992-2019

 

Kontakt

Arbetsförmedlingens presstjänst 010-486 10 00