Pressmeddelande, 10 maj 2022

Så kan ukrainska flyktingar få hjälp

EU:s massflyktsdirektiv innebär att Sveriges myndigheter behövt anpassa vilka stöd och insatser som kan användas. Arbetsförmedlingen ser anställningar med ekonomiskt stöd som mest aktuella för flyktingar som beviljats tillfälligt uppehålls- och arbetstillstånd enligt direktivet, men bäst är naturligtvis en anställning direkt utan stöd.

Arbetsförmedlingen har fått många frågor från arbetsgivare om att anställa flyktingar från Ukraina, men färre hör nu av sig och det är fortfarande få ukrainare som hittills skrivit in sig som arbetssökande.

De som beviljats uppehålls- och arbetstillstånd enligt massflyktsdirektivet, har samordningsnummer och är inskrivna på Arbetsförmedlingen har möjlighet att få del av följande ekonomiska stöd vid anställning:

  • nystartsjobb (deltagaren ska ha fyllt 20 år)
  • yrkesintroduktionsanställning (deltagaren ska ha fyllt 25 år)
  • introduktionsjobb (deltagaren ska ha fyllt 20 år)
     

Det kan också bli aktuellt med ekonomiskt stöd för anställningar som riktas till personer med funktionsnedsättning. För att dessa ska komma i fråga behöver dock funktionsnedsättningen och dess konsekvenser för arbetsförmågan vara styrkt, på samma sätt som för övriga arbetssökande.

Arbetsförmedlingen kan enligt regelverket inte matcha utifrån nationalitet och därför är det bra om arbetsgivare redan har en aktuell person de vill anställa när de ansöker om ekonomiskt stöd.

Följer utvecklingen noga

Arbetsförmedlingen följer utvecklingen noga och ser över vilka insatser som är möjliga utifrån rättsliga förutsättningar, individens behov och vad som är arbetsmarknadspolitiskt motiverat.

– Det allra bästa är naturligtvis att flyktingar får jobb direkt eftersom de behöver arbeta för sin försörjning. Vi har märkt ett stort intresse från arbetsgivare som vill anställa, men trycket har minskat. För att underlätta att få ett jobb har vi översatt information till ukrainska och ryska och vi deltar även i rekryteringsträffar, säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar.

Fakta:

Information till arbetssökande på Arbetsförmedlingens webbplats (svenska, engelska, ukrainska, ryska): Ви з України? - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

Information till arbetsgivare Att anställa en person från Ukraina - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

Arbetsgivare kan söka efter kompetens och arbetskraft på Arbetsförmedlingens webbplats. Tjänsten erbjuder olika sökkriterier, som till exempel kompetenser och språkkunskaper.

Sök kandidater - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se).

Information om anställningar med ekonomiskt stöd

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se