Pressmeddelande, 08 juni 2020

Hälften av de varslade i mars har blivit uppsagda

Förra veckan varslades 3 060 personer om uppsägning, totalt har 80 816 personer varslats sedan början av mars. Av de som varslades i mars har drygt hälften blivit uppsagda.

Mellan 1 och 7 juni varslades 3 060 personer om uppsägning framförallt inom industrin. Det är 1 382 fler än föregående vecka. Totalt har 80 816 personer varslats om uppsägning sedan början av mars. Av de 42 415 som varslades i mars har hittills ungefär hälften blivit uppsagda.

– Efter två månader är det en större andel som har blivit uppsagda, nästan hälften jämfört med fyra av tio under finanskrisen. Det går snabbare än under finanskrisen och indikerar allvaret på den svenska arbetsmarknaden, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.  

Den gångna veckan skrev 16 123 personer in sig som arbetssökande, ungefär dubbelt så många som motsvarande vecka förra året. Totalt är 446 231 personer inskrivna arbetslösa. Det motsvarar 8,6 procents arbetslöshet.

– Antalet nyinskrivna fortsätter att öka i snabb takt. Utrikesfödda och unga är överrepresenterade bland dem som skrev in sig på Arbetsförmedlingen under förra veckan. Det beror sannolikt på att många jobbar inom hotell, restaurang och handel som är hårt drabbade branscher, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Antalet personer berörda av varsel om uppsägning

Avser registreringar under perioden 2020-03-01 till 2020-06-07, per län

1 mars – 7 juni 2020
Stockholms län 40 738
Uppsala län 1 011
Södermanlands län 1 291
Östergötlands län 2 833
Jönköpings län 2 667
Kronobergs län 610
Kalmar län 1 064
Gotlands län 262
Blekinge län 438
Skåne län 5 116
Hallands län 1 356
Västra Götalands län 14 323
Värmlands län 976
Örebro län 1 039
Västmanlands län 855
Dalarnas län 1 382
Gävleborgs län 1 236
Västernorrlands län 339
Jämtlands län 681
Västerbottens län 760
Norrbottens län 1 558
Ingen uppgift 281
Riket 80 816
 

Antalet personer berörda av varsel om uppsägning

Avser registreringar under perioden 2020-03-11 till 2020-06-07, per näringsgren

Näringsgren

1 mars – 7 juni 2020
Jordbruk, skogsbruk och fiske 38
Utvinning av mineral 0
Tillverkning 10 140
Försörjning av el, gas, värme och kyla 0
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 589
Byggverksamhet 3 211
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 8 211
Transport och magasinering 9 318
Hotell- och restaurangverksamhet 17 734
Informations- och kommunikationsverksamhet 4 177
Finans- och försäkringsverksamhet 524
Fastighetsverksamhet 200
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 5 582
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 12 331
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 14
Utbildning 1 101
Vård och omsorg; sociala tjänster 1 252
Kultur, nöje och fritid 5 169
Annan serviceverksamhet 1 225
Uppgift saknas 0
Summa 80 816

Arbetsförmedlingen har inte möjlighet att ge uppgifter om varselsituationen på kommunnivå, detta med hänsyn till de sekretessregler som gäller kring inrapporterade varsel.

Veckostatistiken, inklusive varsel, publiceras nästa gång måndag 15 juni kl. 12.00.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Varsel 2020 och mer statistik på vecko- och månadsbasis

Varselstatistik 1992–2019
 

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se

Mer information

Bilaga-20200608