Pressmeddelande, 15 juni 2020

Över 200 000 nya arbetslösa sedan mars

Antalet nyinskrivna fortsatte att öka förra veckan och arbetslösheten är nu 8,8 procent. Många av de som skriver in sig är unga. Samtidigt finns det betydligt färre sommarjobb.

Mellan 8 och 14 juni skrev 17 044 personer in sig som arbetssökande, ungefär 6 000 fler än förra året. Totalt är 454 859 personer inskrivna arbetslösa. Det motsvarar 8,8 procents arbetslöshet. Särskilt snabbt ökar arbetslösheten bland unga. Den senaste veckan har 7 055 unga skrivit in sig som arbetssökande, och arbetslöshetsnivån är nu 12,2 procent bland ungdomar.

– Många slutar skolan nu och skriver in sig på Arbetsförmedlingen. Vi vet dock att en del ungdomar varken söker arbete eller studerar, vilket betyder att det finns ett mörkertal, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen. 

Samtidigt har antalet anmälda sommarjobb på Platsbanken minskat rejält jämfört med föregående år. Förra veckan fanns totalt 887 lediga sommarjobb, vilket är mer än en halvering jämfört med i fjol.

– Krisen slår hårt mot sommarjobben. Men det finns jobb att söka, särskilt inom branscher som vård och omsorg, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Föregående vecka varslades 2 029 personer om uppsägning, vilket är 1 031 färre än föregående vecka. Totalt har 82 845 personer varslats om uppsägning sedan början av mars.

Antalet personer berörda av varsel om uppsägning

Avser registreringar under perioden 2020-03-01 till 2020-06-14, per län

1 mars – 14 juni 2020
Stockholms län 42 015
Uppsala län 1 018
Södermanlands län 1 291
Östergötlands län 2 855
Jönköpings län 2 768
Kronobergs län 625
Kalmar län 1 171
Gotlands län 269
Blekinge län 443
Skåne län 5 197
Hallands län 1 373
Västra Götalands län 14 644
Värmlands län 976
Örebro län 1 069
Västmanlands län 862
Dalarnas län 1 393
Gävleborgs län 1 236
Västernorrlands län 339
Jämtlands län 690
Västerbottens län 772
Norrbottens län 1 558
Ingen uppgift 281
Riket 82 845
 

Antalet personer berörda av varsel om uppsägning

Avser registreringar under perioden 2020-03-11 till 2020-06-14, per näringsgren

Näringsgren

1 mars – 14 juni 2020
Jordbruk, skogsbruk och fiske 38
Utvinning av mineral 0
Tillverkning 10 507
Försörjning av el, gas, värme och kyla 0
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 589
Byggverksamhet 3 331
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 8 451
Transport och magasinering 10 085
Hotell- och restaurangverksamhet 17 894
Informations- och kommunikationsverksamhet 4 242
Finans- och försäkringsverksamhet 533
Fastighetsverksamhet 205
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 5 640
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 12 491
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 14
Utbildning 1 138
Vård och omsorg; sociala tjänster 1 257
Kultur, nöje och fritid 5 194
Annan serviceverksamhet 1 236
Uppgift saknas 0
Summa 82 845
 

Arbetsförmedlingen har inte möjlighet att ge uppgifter om varselsituationen på kommunnivå, detta med hänsyn till de sekretessregler som gäller kring inrapporterade varsel.

Veckostatistiken, inklusive varsel, publiceras nästa gång måndag 22 juni kl. 12.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Varsel 2020 och mer statistik på vecko- och månadsbasis

Varselstatistik 1992–2019

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se

Mer information

Bilaga-20200614