Pressmeddelande, 20 april 2020

Fler skriver in sig men varseltakten avtar

Arbetslösheten ökar i snabb takt och är nu 8,0 procent. Antalet personer som varslas om uppsägning har dämpats under den senaste veckan.

Mellan den 13 och 19 april har 13 190 personer skrivit in sig som arbetslösa vilket är 8 189 fler än samma vecka 2019 då det var 5 001. Det innebär att det under förra veckan fanns 409 257 inskrivna arbetslösa. Sedan första mars har 95 445 personer skrivit in sig som arbetslösa.

–  Effekterna av inbromsningen på arbetsmarknaden är tydlig med ett stort antal personer som blir uppsagda och arbetslösa, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Under den senaste veckan, 13–19 april, varslades 4 001 personer om uppsägning. Den vecka då flest varsel registrerades var mellan den 23–29 mars då antalet personer berörda av varsel uppgick till 18 433. Totalt har 60 134 personer blivit varslade om uppsägning sedan den 1 mars.

–  Det är en påtaglig dämpning i antalet varsel vilket kan bero på att Tillväxtverket börjat bevilja stöd för korttidsarbete, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Efterfrågan på arbetskraft har stannat upp nästan helt i vissa branscher som hotell- och restaurang samtidigt som behovet är stort inom vård och omsorg och inom gröna näringar som skogsarbetare och bärplockare.

- Krisen kommer att påskynda strukturomvandlingen. Rådet till de som blir arbetslösa är att söka de jobb som finns och att uppdatera sin kompetens för att vara redo att ta de jobb som kommer när krisen är över, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

För den som vill ha #jobbjustnu finns det en samlingssida i Platsbanken med annonser från arbetsgivare med akut behov av personal.

Antalet personer berörda av varsel om uppsägning

Avser registreringar under perioden 2020-03-01 till 2020-04-19, per län

1 mars - 19 april 2020
Stockholms län 30 887
Uppsala län 841
Södermanlands län 807
Östergötlands län 2 425
Jönköpings län 2 055
Kronobergs län 437
Kalmar län 547
Gotlands län 144
Blekinge län 345
Skåne län 4 069
Hallands län 1 202
Västra Götalands län 9 525
Värmlands län 918
Örebro län 489
Västmanlands län 537
Dalarnas län 1 205
Gävleborgs län 774
Västernorrlands län 288
Jämtlands län 470
Västerbottens län 408
Norrbottens län 1 476
Ingen uppgift 285
Riket 60 134

Antalet personer berörda av varsel om uppsägning

Avser registreringar under perioden 2020-03-01 till 2020-04-19, per näringsgren
 

Näringsgren 1 mars - 19 april 2020
Jordbruk, skogsbruk och fiske 38
Utvinning av mineral 0
Tillverkning 4 604
Försörjning av el, gas, värme och kyla 0
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 569
Byggverksamhet 2 303
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 6 460
Transport och magasinering 5 463
Hotell- och restaurangverksamhet 16 708
Informations- och kommunikationsverksamhet 2 769
Finans- och försäkringsverksamhet 486
Fastighetsverksamhet 124
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 3 516
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 10 297
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 9
Utbildning 732
Vård och omsorg; sociala tjänster 864
Kultur, nöje och fritid 4 104
Annan serviceverksamhet 1 088
Uppgift saknas 0
Summa 60 134

Arbetsförmedlingen har inte möjlighet att ge uppgifter om varselsituationen på kommunnivå, detta med hänsyn till de sekretessregler som gäller kring inrapporterade varsel.

Veckostatistiken inklusive varselstatistik publiceras nästa gång måndagen den 27 april kl 12:00.

Mer statistik

Varsel 2020

Varselstatistik 1992-2019

Mer statistik på vecko- och månadsbasis

Kontakt

Arbetsförmedlingens presstjänst 010-486 10 00

Mer information

Bilaga-20200419