Pressmeddelande, 27 april 2020

Arbetslösheten fortsätter att stiga

Arbetslösheten fortsätter att stiga framför allt inom tjänstesektorn och är nu 8,1 procent. Antalet personer som varslas om uppsägning sjunker jämfört med förra veckan.

Den senaste veckan, 20 – 26 april, har 13 589 personer skrivit in sig som arbetslösa. Flest nyinskrivna har haft arbete inom hotell- och restaurangverksamhet, försäljning och transport. Samtidigt har 6940 inskrivna arbetslösa fått arbete under vecka 17, jämfört med 6 589 samma vecka förra året.

– De viktiga ingångsjobben finns i de branscher som varslat flest personer. Detta drabbar framför allt de med kortare arbetslivserfarenhet som ungdomar och utrikes födda säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Antalet inskrivna arbetslösa är 414 495 personer vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,1 procent. Samma vecka förra året var antalet inskrivna arbetslösa 338 205, en arbetslöshet på 6,8 procent.

– Antalet nyinskrivna är fortsatt högt och bedömningen är att fler kommer att förlora sina anställningar, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Den senaste veckan, 20 – 26 april, har 2 784 personer varslats om uppsägning vilket är något lägre än under hela april månad 2019. Flest varslade personer finns inom privata tjänster men de senaste veckorna har industrin tagit en större andel än tidigare.

– Sedan krisen inleddes i början av mars har flest personer varslats inom hotell- och restaurangverksamhet, bemanning och handel, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Under perioden 1 mars – 26 april har 62 918 personer blivit varslade om uppsägning. Av dessa har 8 088 personer varslats om uppsägning till följd av att verksamheter har lagts ned exempelvis på grund av konkurs.

Antalet personer berörda av varsel om uppsägning

Avser registreringar under perioden 2020-03-01 till 2020-04-26, per län

1 mars - 26 april 2020
Stockholms län 32 135
Uppsala län 867
Södermanlands län 813
Östergötlands län 2 506
Jönköpings län 2 177
Kronobergs län 473
Kalmar län 617
Gotlands län 167
Blekinge län 343
Skåne län 4 362
Hallands län 1 303
Västra Götalands län 9 965
Värmlands län 918
Örebro län 514
Västmanlands län 575
Dalarnas län 1 205
Gävleborgs län 758
Västernorrlands län 330
Jämtlands län 511
Västerbottens län 605
Norrbottens län 1 503
Ingen uppgift 271
Riket 62 918

Antalet personer berörda av varsel om uppsägning

Avser registreringar under perioden 2020-03-01 till 2020-04-26, per näringsgren
 

Näringsgren 1 mars - 26 april 2020
Jordbruk, skogsbruk och fiske 38
Utvinning av mineral 0
Tillverkning 5 410
Försörjning av el, gas, värme och kyla 0
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 583
Byggverksamhet 2 362
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 6 922
Transport och magasinering 5 688
Hotell- och restaurangverksamhet 17 169
Informations- och kommunikationsverksamhet 2 847
Finans- och försäkringsverksamhet 501
Fastighetsverksamhet 131
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 3 677
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 10 521
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 9
Utbildning 785
Vård och omsorg; sociala tjänster 922
Kultur, nöje och fritid 4 204
Annan serviceverksamhet 1 149
Uppgift saknas 0
Summa 62 918

Arbetsförmedlingen har inte möjlighet att ge uppgifter om varselsituationen på kommunnivå, detta med hänsyn till de sekretessregler som gäller kring inrapporterade varsel.

Veckostatistiken inklusive varselstatistik för april publiceras nästa gång måndagen den 4 maj kl 12:00. Den 11 maj publiceras månadsstatistiken för april kl 06.00.

Mer statistik

Varsel 2020

Varselstatistik 1992-2019

Mer statistik på vecko- och månadsbasis

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se

Mer information

Bilaga20200427