Pressmeddelande, 07 september 2020

Mer än varannan varslad har blivit uppsagd

Av de som varslades i mars och april har fler än hälften blivit uppsagda. Det är en större andel än under finanskrisen 2008. Flest uppsagda återfinns inom hotell- och restaurangnäringen.

Mellan 31 augusti och 6 september skrev 15 635 personer in sig som arbetssökande. Det är betydligt fler än föregående vecka. Andelen arbetslösa är dock något lägre, 9,1 procent, då fler lämnar Arbetsförmedlingen för arbete och utbildning.

Den gångna veckan varslades 1 818 personer om uppsägning. Totalt har nu 97 923 personer varslats sedan i början av mars.

Så här långt in i Coronakrisen kan vi göra en preliminär uppföljning* av hur många av varslen som har lett till uppsägningar. Under mars och april varslades 69 188 personer om uppsägning. Tre månader efter de varslen hade 53 procent blivit uppsagda.

20 procent av de varslade har varit arbetslösa någon gång under de tre efterföljande månaderna från lagt varsel. Under finanskrisen var motsvarande siffra 16 procent.

– Det här indikerar att uppsägningarna kommer snabbare än under finanskrisen 2008. Dessutom blir en större andel av de som nu varslats arbetslösa, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.  

Andelen som blivit uppsagda och arbetslösa varierar också mellan olika branscher. Störst andel uppsagda bland de som varslats återfinns inom hotell- och restaurangverksamhet (68 procent) samt kultur, nöje och fritid (62 procent). Störst andel av de som varslats som varit inskrivna på Arbetsförmedlingen återfinns också i hotell- och restaurangbranschen.

– Coronakrisen har slagit hårt mot framför allt servicenäringar där många ingångsjobb finns medan finanskrisen framför allt drabbade industrin, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen. 

* I den preliminära uppföljningen går det inte att bryta ned uppgifterna geografiskt eller på annat sätt. En slutgiltig uppföljning kan göras tidigast efter sex månader.
 

Antalet personer berörda av varsel om uppsägning

Avser registreringar under perioden 2020-03-01 till 2020-09-06, per län

1 mars – 6 september 2020
Stockholms län 48 202
Uppsala län 1 197
Södermanlands län 1 516
Östergötlands län 3 150
Jönköpings län 3 229
Kronobergs län 742
Kalmar län 1 856
Gotlands län 274
Blekinge län 579
Skåne län 5 934
Hallands län 1 544
Västra Götalands län 17 770
Värmlands län 1 102
Örebro län 1 487
Västmanlands län 1 117
Dalarnas län 1 452
Gävleborgs län 1 854
Västernorrlands län 1 242
Jämtlands län 705
Västerbottens län 922
Norrbottens län 1 768
Ingen uppgift 281
Riket 97 923

Antalet personer berörda av varsel om uppsägning

Avser registreringar under perioden 2020-03-11 till 2020-09-06, per näringsgren

Näringsgren 1 mars – 6 september 2020
Jordbruk, skogsbruk och fiske 38
Utvinning av mineral 0
Tillverkning 14 995
Försörjning av el, gas, värme och kyla 13
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 624
Byggverksamhet 4 872
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 9 883
Transport och magasinering 11 665
Hotell- och restaurangverksamhet 18 820
Informations- och kommunikationsverksamhet 4 863
Finans- och försäkringsverksamhet 557
Fastighetsverksamhet 282
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 7 031
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 14 116
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 14
Utbildning 1 292
Vård och omsorg; sociala tjänster 1 864
Kultur, nöje och fritid 5 714
Annan serviceverksamhet 1 280
Uppgift saknas 0
Summa 97 923

Arbetsförmedlingen har inte möjlighet att ge uppgifter om varselsituationen på kommunnivå, detta med hänsyn till de sekretessregler som gäller kring inrapporterade varsel.
Veckostatistiken, inklusive varsel, publiceras nästa gång måndag 14 september kl. 12.00.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Varsel 2020 och mer statistik på vecko- och månadsbasis

Varselstatistik 1992–2019Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se